"too" - Suomenkielinen käännös

EN

"too" suomeksi

volume_up
too {adv.}

EN too
volume_up
{adverbi}

too (myös: also, as well)
volume_up
myös {adv.}
His family too have lost a child and their world too has been turned upside down.
Myös hänen oma perheensä menetti lapsensa ja myös heidän elämänsä mullistui täysin.
The Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.
Too many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Nykyisin on liikaa syrjäytyneitä, myös omassa eurooppalaisessa maailmassamme.
too (myös: excessively)
volume_up
liian {adv.}
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Euroopan unioni on monille liian raskas, liian monimutkainen, liian käsittämätön, liian kylmä.
It's much, much too much sadness, much too much grief at far too slight a cause.
Se on aivan liian paljon apeutta, ihan liian paljon surua aivan liian pienestä syystä.
The programmes were approved too late, the Commission operates too bureaucratically.
Ohjelmat on hyväksytty liian myöhään, komissio toimii liian byrokraattisesti.
too (myös: also, as well)
volume_up
-kin {adv.}
If Russia is opening up its markets, we shall do so too.
Jos Venäjä avaa markkinoitaan, EU:kin tekee niin.
EU:kin voi sitoutua tähän.
It is within the field of Swedish environmental research that it has been established that decaBDEs too are bioaccumulative.
Ruotsin ympäristötutkimuksessa on todettu, että 10-BDE:kin on biologisesti kertyvää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "too":

too

Esimerkkejä "too"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOf course, the breeders benefit too, because their financial losses are reduced.
Kasvattajatkin tietysti hyötyvät, koska heidän taloudelliset tappionsa vähenevät.
EnglishFurther to the comments of my colleague, Mr MacCormick, I too was very concerned.
Viitaten kollegani MacCormickin huomautuksiin minäkin olin erittäin huolestunut.
EnglishFirst of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
Ensinnäkin haluan todeta, että minäkin olen samaa mieltä jäsen Walterin kanssa.
EnglishWe, too, are trying to advance regional integration – how did Europe manage it?
Mekin yritämme edistää alueellista yhdentymistä, miten Eurooppa onnistui siinä?"
EnglishYet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
Tosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
EnglishI should have liked mine to have been here too, but that is no longer possible.
Olisin mielelläni kutsunut omatkin vanhempani, mutta se ei ole enää mahdollista.
EnglishFinally, it too has understood that the European Parliament is not above the law.
Lopuksi sen oli ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti ei ole lain yläpuolella.
EnglishWe believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
Mielestämme se voidaan hyväksyä, kunhan siirtymäaikoihin ei hyväksytä lykkäyksiä.
EnglishI am afraid this macho technology drives far too much of French foreign policy.
Pelkään, että tämä miehinen teknologia on liikaa Ranskan ulkopolitiikan mukaista.
EnglishWe too, as rapporteur, declare our obvious support for the Community response.
Tämä ongelma on erityisen polttava AKT-maissa oleville yhteistyökumppaneillemme.
EnglishThe European Union must signal plainly how important this region is to us too.
Euroopan unionin täytyy ilmaista selvästi se, kuinka tärkeä tämä alue on meille.
EnglishMr President, it is rare for Parliament to urge the Commission not to go too fast.
Arvoisa puhemies, ei ole kovin yleistä, että parlamentti jarruttelee komissiota.
EnglishI know for certain that Commissioner Van Miert finds them difficult to accept too.
Olen varma siitä, että komission jäsen Van Miertillä on vaikeuksia asian kanssa.
EnglishWe in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
Olemme parlamentissa pyytäneet 300: aa paikkaa, mikä ei todellakaan ole paljon.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiassakin oppositiolta on suurelta osin kielletty pääsy tiedotusvälineisiin.
EnglishMadam President, I too am impressed by Mr Martínez's contribution to the debate.
Arvoisa rouva puhemies, kollegamme Martinezin puheenvuoro teki minuun vaikutuksen.
EnglishHere too, the practical importance of a united policy is very much in evidence.
Tässäkin näemme hyvin, mitä konkreettista merkitystä yhtenäisellä politiikalla on.
EnglishI too would like to congratulate Mr Fruteau, and we now go on to the next item.
Minäkin haluan onnitella jäsen Fruteauta, ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan.
EnglishTherefore, do not criticise me for placing too much emphasis on economic matters!
Älkää siksi arvostelko minua siitä, että korostan liikaa taloudellista puolta!
EnglishI too wish to see Parliament give massive support to the Commission' s proposal.
Toivon itsekin, että parlamenttimme valtaenemmistö tukee komission ehdotusta.