"thread" - Suomenkielinen käännös

EN

"thread" suomeksi

volume_up
thread {subst.}

EN thread
volume_up
{substantiivi}

thread (myös: wire, yarn)
volume_up
lanka {subst.}
And with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
Kaikessa mitä me teemme ihmisoikeuksien hopeinen lanka kulkee työmme lävitse.
At the political level, respect for democratic values and human rights remains our guiding thread.
Poliittisella tasolla punainen lanka on edelleen demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Just imagine if the thread is not strong, if it is not made from the right material; that life would be lost.
Jos kyseinen lanka, hiuskarva, ei ole vahva, jos se ei ole oikeaa materiaalia, henkilö kuolee.
thread (myös: artifice, intrigue, outline, plot)
volume_up
juoni {subst.}
thread (myös: fiber, fibre, filament, dietary fibre)
volume_up
kuitu {subst.}
thread (myös: fibre, fibril, filament, strand)
volume_up
säie {subst.}
thread (myös: filament, yarn)
volume_up
rihma {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "thread":

thread

Esimerkkejä "thread"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe thread of consistency in all of these measures is the primacy of politics itself.
Itse politiikan ensisijaisuus on kaikkien näiden toimien johdonmukaisuuden avain.
EnglishThe experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Asiantuntijat alkavat olla hakoteillä, eivätkä kansalaisetkaan tiedä, missä mennään.
English(EL) Mr President, there is an expression that says 'a man's life hangs by a thread'.
(EL) Arvoisa puhemies, on olemassa sanonta "ihmishenki on hiuskarvan varassa".
EnglishThe fact that the Commission plans to pick up this thread is good news.
Se, että komissio aikoo ryhtyä käsittelemään tätä asiaa, on iloinen uutinen.
EnglishHowever, the connecting thread here is the enthusiasm over what we have achieved.
Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin intomielinen suhtautuminen siihen, mitä olemme saavuttaneet.
EnglishHold the banknote against the light - the thread will appear as a dark stripe.
Kun katsot seteliä valoa vasten, turvalanka näkyy tummana raitana.
EnglishSecondly, there is a thread of political correctness running through the proposal.
Toiseksi ehdotuksessa on poliittisen korrektiuden sävy.
EnglishA strong anti-Russian current is seen as a red thread in the text.
Tekstissä näkyy punaisena lankana vahva Venäjän vastainen suuntaus.
EnglishIt is quite clear what the common thread is between Soviet socialism and National Socialism.
On varsin selvää, mikä oli yhteinen tekijä neuvostososialismin ja kansallissosialismin välillä.
EnglishPolitical experience tells us that it is hard to put a broken thread of conversation together again.
Politiikan kokemukset osoittavat, että katkeillutta puheyhteyttä on enää vaikea paikata.
EnglishThe contradictoriness I have mentioned runs like a thread through other areas.
Mainittu ristiriitaisuus näkyy muissakin asioissa.
EnglishOtherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
Muuten OLAF huomaa yhtäkkiä roikkuvansa yhden langan varassa eikä ole enää riippumaton.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Sanon tämän osoittaakseni, miten tärkeitä langat ja kankaat ovat.
EnglishThis base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Juuri tämä peruslinja näkyy koko mietinnössä.
EnglishJust imagine if the thread is not strong, if it is not made from the right material; that life would be lost.
Jos kyseinen lanka, hiuskarva, ei ole vahva, jos se ei ole oikeaa materiaalia, henkilö kuolee.
EnglishIn fact, the development dimension is the main thread of what we now call the 'Doha development agenda' .
Kehitys on itse asiassa Dohan kehitysohjelman punainen lanka.
EnglishIn conclusion, as we have seen, there is a visible common thread to our dreams and problems.
Totean yhteenvetona, että kuten olemme huomanneet, meidän unelmiamme ja ongelmiamme yhdistää näkyvä yhteinen lanka.
EnglishOn human rights: I want to describe that as a silver thread.
Ihmisoikeuksista: haluan kuvata aihetta hopealankana.
EnglishThe agreement, then, was hanging by the thread of the conversation between Chancellor Merkel and President Sarkozy.
Sopimus roikkui liittokansleri Merkelin ja presidentti Sarkozyn välisen keskustelun varassa.
EnglishThis red thread of independence, which runs through to the present day, had its crucial moment in 1956.
Tämä riippumattomuuden johtoajatus, joka on säilynyt nykypäivään saakka, oli käännekohdassa vuonna 1956.