"that's life" - Suomenkielinen käännös

EN

"that's life" suomeksi

EN

that's life [esimerkki]

volume_up
that's life
that's life

Esimerkkejä "that's life"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
Ne uhkaavat keskeisiä ihmisoikeuksia kuten oikeutta elämään ja terveydenhuoltoon.
EnglishIn matters of life and death, it should not be a case of having to make choices.
Elämää ja kuolemaa koskevissa kysymyksissä ei saisi joutua tekemään valintoja.
EnglishWater is the basis of all life, and in this sense, a matter of life and death.
Vesi on kaiken elämän perusta, ja tässä mielessä on kyse elämästä ja kuolemasta.
EnglishTheir absence seems to be a fact of life, particularly in the healthcare sector.
Niiden puuttuminen näyttää olevan ikävä tosiasia erityisesti terveydenhoitoalalla.
EnglishWe have suffered enough for far too long and we want a better life for everyone.
Olemme kärsineet liikaa jo aivan liian kauan ja haluamme paremman elämän kaikille.
EnglishIt should be pointed out that anyone can become disabled at any point in life.
On syytä korostaa sitäkin, että kuka tahansa voi hetkenä minä hyvänsä vammautua.
EnglishI sometimes say that, in the Committee on Petitions, 'all human life is there'.
Sanon joskus, että vetoomusvaliokunnassa "mikään inhimillinen ei ole vierasta".
EnglishOn 8 June, Parliament voted for ‘a significantly strengthened LIFE + programme’.
Parlamentti äänesti 8. kesäkuuta merkittävästi lujitetun Life+ -ohjelman puolesta.
EnglishWe must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
Meidän on pidettävä pystyssä perustukset, joille Euroopan unioni on rakennettu.
EnglishIt is now for the politicians to bring it into life.
Toimintakehys on siis olemassa ja nyt on saatava se elämään politiikkojen avulla.
EnglishWe need the economic growth that will generate jobs and a better quality of life.
Tarvitsemme talouskasvua, joka merkitsee työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua.
EnglishI am very glad that the Austrian Presidency is breathing new life into this debate.
Olen hyvin iloinen, että puheenjohtajavaltio Itävalta elvyttää tätä keskustelua.
EnglishThe purpose of the EAFRD is to improve the opportunities that rural life can offer.
Maaseuturahaston tarkoituksena on parantaa maaseudulla elämisen mahdollisuuksia.
EnglishThe first is to improve the quality of life of our senior citizens on low incomes.
Ensimmäinen on vähätuloisten iäkkäiden kansalaistemme elämän laadun parantaminen.
EnglishHowever, climate and the future of life on our planet cannot be bought and sold.
Ilmastoa ja elämän tulevaisuutta maapallollamme ei voida kuitenkaan ostaa ja myydä.
EnglishNo, equality means that we all participate in both working life and family life.
Tasa-arvo merkitsee sitä, että me kaikki osallistumme sekä työ- että perhe-elämään.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
EU:n on lisäksi investoitava koulutukseen, erityisesti elinikäiseen oppimiseen.
English(NL) Mr President, in life, and certainly in politics, hope is very important.
(NL) Arvoisa puhemies, elämässä ja etenkin politiikassa toivo on hyvin tärkeää.
EnglishIn addition, increasing numbers of innovative and life-saving drugs are falsified.
Lisäksi yhä useammat innovatiiviset ja elintärkeät lääkkeet ovat väärennettyjä.
EnglishIs health a function of positive engagement, of pleasure, and of meaning in life?
Onko terveys positiivisen sitoutumisen, nautinnon, ja elämän tarkoituksen funktio?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "that's life" suomeksi

life substantiivi
that pronomini
that
Finnish
that konjunktio