"Thank you in advance!" - Suomenkielinen käännös

EN

"Thank you in advance!" suomeksi

EN

Thank you in advance! [esimerkki]

volume_up
Thank you in advance!

Esimerkkejä "Thank you in advance!"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Kiitän teitä etukäteen siitä, että teette kerrankin poikkeuksen yleiseen sääntöön.
EnglishI would like to thank you in advance for your support and understanding in this area as well.
Haluaisin kiittää teitä etukäteen tuestanne ja ymmärtämyksestänne myös tällä alalla.
EnglishThank you in advance, ladies and gentlemen, for the support I am confident you will offer us.
Hyvät kollegat, kiitän etukäteen tuesta, jota varmasti teiltä saamme.
EnglishThank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne, ja kiitän teitä jo etukäteen tuestanne tälle ehdotukselle.
EnglishI wish you much success in this task, in our interests too, and I thank you in advance.
Toivotan teille tässä tehtävässänne menestystä, myös meidän etujemme vuoksi, ja kiitän jo etukäteen.
EnglishI thank you in advance on behalf of all the inhabitants of Réunion.
Kiitän teitä etukäteen kaikkien Réunionin asukkaiden puolesta.
EnglishI thank you in advance for your consideration and understanding.
Kiitän teitä etukäteen halukkuudestanne ja ymmärtäväisyydestänne.
EnglishI thank you in advance for including these particular details.
Pyydän teitä ystävällisesti tekemään kaikki nämä tarkennukset.
EnglishThank you in advance for your support in tomorrow's vote.
Kiitän teitä etukäteen tuestanne huomisessa äänestyksessä.
EnglishThank you in advance for your vote on this issue tomorrow.
Kiitän teitä etukäteen myös huomisesta äänestyksestä.
EnglishThank you in advance for the answers that I am sure you will be able to give to the questions that we are putting to you.
Kiitän teitä etukäteen vastauksista, jotka voitte varmasti antaa esittämiimme kysymyksiin.
EnglishI thank you in advance for answering these questions.
Kiitän teitä etukäteen vastauksista näihin kysymyksiin.
EnglishThank you in advance for your help, Mr President.
Arvoisa puhemies, kiitän teitä etukäteen avustanne.
EnglishI should like to thank you in advance, High Representative, for bearing these messages, especially this evening.
Haluaisin kiittää teitä jo etukäteen, arvoisa korkea edustaja, että viette näitä viestejä, etenkin tänä iltana.
EnglishThank you in advance.
Siten me voisimme omalta osaltamme tehdä todellisen rauhanpalveluksen, josta kiitän teitä jo etukäteen.
EnglishHowever, perhaps I will have the chance to take the floor under the catch-the-eye procedure and I would like to thank you in advance for this.
Ehkä kuitenkin saan catch-the-eye -menettelyn mukaisen puheenvuoron. Kiitän siitä etukäteen.
EnglishThank you in advance for your answers.
EnglishI thank you in advance for your reply.
EnglishBecause I believe that all of us desire the protection of the ocean, I ask you to vote in favour and I thank you in advance.
Koska uskon, että me kaikki haluamme suojella valtameriä, pyydän teitä äänestämään mietinnön puolesta. Kiitos jo etukäteen.
EnglishI would thank you in advance for your help and for your attention and look forward to your contributions during this debate.
Kiitän teitä jo etukäteen avustanne ja tarkkaavaisuudestanne ja odotan kiinnostuneena puheenvuorojanne tässä keskustelussa.