EN

testament {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
The complex Members' statute is difficult and the hard work led by Nicole Fontaine is testament to that.
Monimutkainen jäsenten ohjesääntö on vaikea asia, ja Nicole Fontainen johtama kova työ on osoitus siitä.
Mr Lehtinen's report is testament to the excellent work of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection.
Lasse Lehtisen mietintö on osoitus sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan erinomaisesta työstä.
I think that stands as a testament to our determination to protect the health status of our cattle herds in Ireland.
Mielestäni tämä on osoitus siitä, että suojelemme päättäväisesti Irlannin karjan terveydentilaa.
testament (myös: will)
This is a testament to the power of agribusiness and the large landowners.
Tämä on testamentti niin sanottujen agribusiness-yhtiöiden ja suurmaanomistajien vallankäytölle.
Olkoon se kestävä testamentti hänen työlleen.
This package is a testament to the work of Parliament, the Commission and also, if belatedly, the Council.
Tämä paketti on testamentti parlamentin, komission ja - tosin myöhästyneesti - neuvoston työlle.
2. Uskonto
testament
volume_up
testamentti {subst.} (Raamatussa)
This is a testament to the power of agribusiness and the large landowners.
Tämä on testamentti niin sanottujen agribusiness-yhtiöiden ja suurmaanomistajien vallankäytölle.
Olkoon se kestävä testamentti hänen työlleen.
This package is a testament to the work of Parliament, the Commission and also, if belatedly, the Council.
Tämä paketti on testamentti parlamentin, komission ja - tosin myöhästyneesti - neuvoston työlle.

Esimerkkejä "testament"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt will stand the test of time as a testament to the work of this presidency.
Huippukokous tulee säilymään muistissa osoituksena tämän puheenjohtajakauden työstä.
EnglishHis words are a testament to the wisdom and good sense of his insight.
Hänen sanansa osoittavat hänen näkemystensä viisauden ja järkevyyden.
EnglishThis is a testament to the power of agribusiness and the large landowners.
Tämä on testamentti niin sanottujen agribusiness-yhtiöiden ja suurmaanomistajien vallankäytölle.
EnglishThe fact that it was approved unanimously in committee is a testament to his convincing work.
Hänen vakuuttavaa työtään osoittaa se, että mietintö hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti.
EnglishThat is what I would call a testament to constructive cooperation between equal partners.
Tällaista menettelytapaa kutsuisin osoituksesi yhdenvertaisten kumppaneiden rakentavasta yhteistyöstä.
EnglishThis package is a testament to the work of Parliament, the Commission and also, if belatedly, the Council.
Tämä paketti on testamentti parlamentin, komission ja - tosin myöhästyneesti - neuvoston työlle.
EnglishI think that, actually, the French regulator is independent - his proposals are testament to that.
Olen sitä mieltä, että Ranskan sääntelyviranomainen todella on riippumaton - sen ehdotukset todistavat sen.
EnglishThe complex Members' statute is difficult and the hard work led by Nicole Fontaine is testament to that.
Monimutkainen jäsenten ohjesääntö on vaikea asia, ja Nicole Fontainen johtama kova työ on osoitus siitä.
EnglishI think that stands as a testament to our determination to protect the health status of our cattle herds in Ireland.
Mielestäni tämä on osoitus siitä, että suojelemme päättäväisesti Irlannin karjan terveydentilaa.
EnglishMr Lehtinen's report is testament to the excellent work of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection.
Lasse Lehtisen mietintö on osoitus sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan erinomaisesta työstä.
EnglishNow I would leave you with my personal testament.
Jätän nyt teille henkilökohtaisen testamenttini.
EnglishThe progress that has been made will stand as a testament to your commitment to European employment and social policy.
Saavutettu edistys on osoitus teidän sitoutumisestanne eurooppalaiseen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan.
EnglishThe spirit of democracy and modernity in our societies is testament to our capacity to reinvent our continent.
Yhteiskunnissamme vallitseva demokratian ja uudenaikaisuuden henki on osoitus valmiudestamme keksiä maanosamme uudelleen.
EnglishLet that be a lasting testament to his work.
Olkoon se kestävä testamentti hänen työlleen.
EnglishIt is a testament to the citizens of Europe that they can petition this Parliament and actually get heard.
Se osoittaa Euroopan kansalaisille, että he voivat esittää Euroopan parlamentille vetoomuksen ja että heitä todellakin kuunnellaan.
EnglishThe fact that it did not succeed in going further is in itself testament to how much influence lobbyists have over the EU system.
Se, että tässä ei edistytty pidemmälle, on jo sinänsä osoitus lobbaajien vaikutusvallasta EU:n järjestelmässä.
EnglishThe selection of a new Commission President was also a testament to your sound negotiating skills and those of your team.
Myös uuden komission puheenjohtajan valinta oli osoitus teidän ja teidän työtovereittenne vankoista neuvottelutaidoista.
EnglishMr President, the political testament of Mr Bourlanges, coming just before the end of our mandate, contains some important points.
Arvoisa puhemies, Bourlangesin poliittinen testamentti juuri ennen toimikauden loppua sisältää tärkeitä asioita.
EnglishIt is a testament to their abilities and initiatives that there was such overwhelming support for the positions that they took.
Esittelijöiden näkemystensä tueksi saama ylivoimainen enemmistö on osoituksena heidän asiantuntemuksestaan ja aloitekyvystään.
EnglishSecondly, the EU must be a model of development, a tangible testament to the fact that it is possible to combine development and solidarity.
Toiseksi EU:n on oltava kehityksen malli, konkreettinen osoitus siitä, että on mahdollista yhdistää kehitys ja yhteisvastuu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "testament":

testament
English