"terrorists" - Suomenkielinen käännös

EN

"terrorists" suomeksi

EN

terrorists {monikko}

volume_up
terrorists
By attacking a judge this time, the terrorists are demonstrating this once more.
Terroristit vahvistivat tämän ottamalla nyt kohteekseen tuomarin.
Terrorists finance their activity by traditional means, and with conventional crimes.
Terroristit rahoittavat toimintansa perinteisin keinoin, perinteisin rikoksin.
Another issue which it raises is why terrorists hit certain specific countries.
Esiin nousee myös kysymys, miksi terroristit hyökkäävät tiettyjä maita vastaan.

Esimerkkejä "terrorists"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnother issue which it raises is why terrorists hit certain specific countries.
Esiin nousee myös kysymys, miksi terroristit hyökkäävät tiettyjä maita vastaan.
EnglishThat can help to put terrorists and those behind them out of action more quickly.
Näin terroristien ja heidän tukijoidensa toiminta saadaan lakkautettua nopeammin.
English12:11 And then the argument that the United States is only fighting terrorists.
12:11 Yksi vastaväite on, että Yhdysvallat vain taistelee terroristeja vastaan.
EnglishIf terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
Jos terroristit saisivat käsiinsä tätä ainetta, seuraukset olisivat tuhoisat.
EnglishNext door to us, in the Middle East, there is an 'academy' that produces terrorists.
Aivan naapurissamme Lähi-idässä on ”oppilaitos”, josta valmistuu terroristeja.
EnglishBut it is vital that we prove the terrorists wrong by our actions, not just our words.
On kuitenkin ratkaisevaa, että osoitamme sen teoillamme, emme vain sanoillamme.
EnglishTerrorists finance their activity by traditional means, and with conventional crimes.
Terroristit rahoittavat toimintansa perinteisin keinoin, perinteisin rikoksin.
EnglishJihadist terrorists, for example, are suddenly no longer considered dangerous.
Jihadistiterroristeja esimerkiksi ei yhtäkkiä enää pidetäkään vaarallisina.
EnglishThe Islamic terrorists responsible for it have still not yet been caught.
Tästä vastuussa olevia islamilaisia terroristeja ei ole vieläkään saatu kiinni.
EnglishTerrorists are not heroes, but killers, and must be approached accordingly.
Terroristit eivät ole sankareita vaan tappajia, joita on kohdeltava sen mukaisesti.
EnglishThat is the least we can do while terrorists are striking indiscriminately.
Se on vähintä, mitä voimme tehdä, sillä terroristit eivät valikoi kohteitaan.
EnglishAs there are no terrorists, no weapons and no rockets, there is no crime.
Niin kauan kuin ei ole terroristeja, ei ole aseita, raketteja eikä rikollisuutta.
EnglishAppeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
Terroristien rauhoittelu vain kasvattaa heidän ruokahaluaan - kyltymätöntä ruokahalua.
EnglishThirdly, the terrorists were able to withdraw from Macedonia with their weapons.
Kolmanneksi: terroristit onnistuivat vetäytymään aseineen Makedoniasta.
EnglishOtherwise, the terrorists will conclude that the events they stage bring results.
Muuten terroristit päättelevät, että heidän järjestämänsä tapahtumat tuottavat tuloksia.
EnglishToday, Commissioner, it is not enough to simply imprison the terrorists.
Arvoisa komission jäsen, tänä päivänä terroristien vangitseminen ei enää riitä.
EnglishWe have a duty to protect European citizens against potential terrorists.
Meillä on velvollisuus suojella EU:n kansalaisia mahdollisilta terroristeilta.
EnglishTerrorists can be financed by a series of small payments below the threshold.
Terroristeja voidaan rahoittaa lukuisin pienin, kynnysarvon alapuolelle jäävin maksuin.
English      Mr President, Iraq is the frontline of the war against terrorists.
      Arvoisa puhemies, Irak on terroristeja vastaan käytävän sodan eturintamassa.
EnglishThere is a difference between terrorists, fundamentalists, and some Muslim brothers.
On olemassa ero terroristien, fundamentalistien ja muslimiveljien välillä.