EN

terror {substantiivi}

volume_up
terror (myös: dismay, dread, fright, horror)
Last Ramadan indeed resulted in an escalation of violence and terror.
On totta, että viimeisen ramadanin aikana väkivalta ja kauhu lisääntyivät.
Let us wipe out misery, sadness, impotence, terror, anguish, death and the destruction of wealth.
Pyyhkikäämme pois kurjuus, suru, kyvyttömyys, kauhu, ahdistus, kuolema ja vaurauden tuhoutuminen.
It is a lamentable fact that, in Iraq, terror, torture and murder are arbitrary and a part of daily life.
On valitettavaa, että mielivaltaisuudet, kauhu, kidutus ja murhat ovat Irakissa arkipäivää.

Esimerkkejä "terror"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe cannot condone such terror or intimidation in any part of the European Union.
Emme voi suvaita tällaista terroria ja uhkailua missään osassa Euroopan unionia.
EnglishIt is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
Juuri tämä selkeä kiintymys sortotoimiin tekee Hamasista epäkelvon hallitukseen.
EnglishThere is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.
Ei ole epäilystäkään siitä, että Bagdadissa vallitsee diktatorinen hirmuhallinto.
EnglishMy colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.
Espanjalaiset kollegani taistelevat ETAn harjoittaman viheliäisen terrorin kanssa.
EnglishJust imagine a Member State of the EU in which terror has reigned for 25 years.
Kuvitellaanpa, että jossakin EU:n jäsenvaltiossa terrori olisi vallinnut jo 25 vuotta.
EnglishTerror is one of the most hideous crimes at par with genocide and war crimes.
Terrorismi on yksi pahimpia rikoksia. Sitä voi verrata kansanmurhaan ja sotarikoksiin.
EnglishWe wish to have a society that is free from the mental contagion that is terror.
Haluaisimme yhteiskunnan, joka on vapaa terrorismin edustamasta henkisestä tulehduksesta.
EnglishThis afternoon, we will briefly dwell on the Communist reign of terror in North Korea.
Tänä iltapäivänä käsittelemme lyhyesti Pohjois-Korean kommunistista hirmuhallintoa.
EnglishEven then, terror was used both by the regime and by those opposing it.
Hallitus ja hallituksen vastustajat sortuivat kumpikin jo silloin terrorismiin.
EnglishMalta is a neutral state but where terror is concerned we are not neutral.
Malta on puolueeton valtio, mutta emme ole puolueettomia terrorismin osalta.
EnglishIn addition, sanctions are one of the weapons used in the war on terror.
Lisäksi pakotteet ovat yksi terrorismin vastaisessa sodassa käytettävistä aseista.
EnglishIn what way does the present picture of terror and violence differ from the others?
Millä tavoin nykyinen terrorin ja väkivallan kuva eroaa muista vastaavista tapauksista?
EnglishWhether we like it or not, the war against terror is real and it is now.
Haluammepa tai emme, terrorismin vastainen sota on todellista ja sitä käydään nyt.
EnglishThe terror threat is not new, nor does it recur in the same way each time.
Terrorismin uhka ei ole mitään uutta eikä se ilmene samanlaisena joka kerta.
EnglishHowever, they have brought back the most hideous aspects, brutality and terror.
He ovat kuitenkin palauttaneet iljettävimmät osat, raakuuden ja kauhun.
EnglishSeptember's treacherous terror assaults show us where the true threats to security lie.
Syyskuun katalista terrori-iskuista näemme, missä todelliset turvallisuusuhkat ovat.
EnglishAnd it is the case that military terror is being used for ethnic cleansing.
Sitä todella tapahtuu, että sotilaallisen terrorin avulla tehdään etnistä puhdistusta.
EnglishThe opposite is actually the case: the rule of terror in China has intensified.
Asia on todellisuudessa päinvastoin: Kiinan hirmuvalta on voimistunut.
EnglishIn fact, only the current terror regime in Baghdad stands to gain from it.
Siitä hyötyy itse asiassa ainoastaan Bagdadin nykyinen hirmuvaltahallinto.
EnglishToday there is the rule of fear, terror and violence by the Police and by gangs.
Tänään vallitsee pelko ja poliisien ja rikollisjoukkioiden harjoittama terrori ja väkivalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "terror":

terror
terrorism
little terror