EN

territories {monikko}

volume_up
territories

Esimerkkejä "territories"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor example, the report places great value on building links with other territories.
Mietinnössä esimerkiksi pidetään hyvin tärkeänä yhteyksiä muiden alueiden kanssa.
EnglishThis is what is happening at the moment - the territories are effectively closed off.
Näin tapahtuu tällä hetkellä, koska palestiinalaisalueet on eristetty tehokkaasti.
EnglishThis development should not involve a kind of 'shift' of our territories.
Tämä kehitys ei saisi johtaa eräänlaiseen kalastajien siirtymiseen alueiltamme.
EnglishFirstly, the regulation should not apply to overseas territories of EU Member States.
Ensiksi, asetusta ei pitäisi soveltaa EU:n jäsenvaltioiden merentakaisiin alueisiin.
EnglishIt is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
On laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
EnglishIt is easy to say that the occupied territories must be returned to Azerbaijan.
On helppo sanoa, että miehitetyt alueet on palautettava Azerbaidzanille.
EnglishThe coastal territories are the focus of constant antagonism and conflict.
Rannikkoalueilla esiintyy keskittyneesti vastakkaisuuksia ja toistuvia ristiriitoja.
EnglishFinancial and technical cooperation with the Occupied Territories (continuation)
Rahoitus- ja tekninen yhteistyö miehitettyjen alueiden kanssa (jatkoa)
EnglishThe issue here is that basically these are overseas territories of the EU.
Kysymys on siitä, että nämä ovat periaatteessa EU: n merentakaisia alueita.
EnglishThere is undeniable potential here for financing and growth for our territories.
Tässä on kiistaton mahdollisuus alueidemme rahoitukselle ja kasvulle.
EnglishAll of these points are common to both the overseas territories and the outermost regions.
Nämä asiat ovat yhteisiä merentakaisille alueille ja syrjäisimmille seuduille.
EnglishThis report is intended to deal solely with the occupied territories.
Raportin tarkoituksena on käsitellä yksinomaan miehitettyjen alueiden tilannetta.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Venäjä valloitti Georgian ja liitti käytännössä itseensä kaksi sen itsenäistä aluetta.
EnglishThere are the Overseas Departments and there are Overseas Territories.
Meillä on merentakaisia departementteja sekä merentakaisia maita ja alueita.
EnglishIn Amendment 14, I propose to replace 'countries' by the expression 'countries and territories'.
Tarkistuksessa 14 ehdotin "valtioiden" korvaamista ilmaisulla "valtiot ja alueet".
EnglishWhat is clear is that the words 'Occupied Territories' are now outdated.
Selvää on se, että ilmaus " miehitetyt alueet" on nyt vanhanaikainen.
EnglishIn order to make our territories safer, all useful means must be implemented.
Parantaaksemme alueidemme loukkaamattomuutta meidän on otettava käyttöön kaikki tarvittavat keinot.
EnglishThe Alpine region is one of the most important and affluent territories within the European Community.
Alppien alue on yksi tärkeimmistä ja vauraimmista alueista Euroopan yhteisössä.
EnglishYet in 2007 we spent half a billion on the occupied territories.
Kuitenkin vuonna 2007 käytimme miehitettyihin alueisiin puoli miljardia.
EnglishFinally, I would make a comment on the OCTs, the overseas countries and territories.
Lopuksi muutama havainto merentakaisista maista ja alueista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "territory":

territory