EN

territoriality {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "territoriality"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSecondly, as referred to by the rapporteur, there is the issue of extra-territoriality.
Toinen seikka - kuten esittelijä totesi - on ekstraterritoriaalisuuskysymys.
EnglishWhat I said about the principle of extra-territoriality is right.
Se, mitä sanoin yhteisön ekstraterritoriaalisuudesta, oli aivan perusteltua.
EnglishSome of it almost had an air of extra-territoriality, even coming close to unilateralist language.
Joissakin puheenvuoroissa oli lähes ekstraterritoriaalinen, ehkä jopa unilateralistinen sävy.
EnglishI do not see the relevance of this idea of ex-territoriality.
Ekstraterritoriaalisuuden ajatus ei ole minusta aiheellinen.
EnglishI would react by warning against rushing into the principle of extra-territoriality in our legislation.
Vastauksena varoittaisin kiirehtimästä lainsäädännössämme olevaan yhteisön ekstraterritoriaalisuuteen.
EnglishWe have therefore reached a situation in which this directive undermines the territoriality of the right to work.
Me olemme siis tilanteessa, jossa tällä direktiivillä heikennetään työoikeuden alueellistamista.
EnglishNot only should we have a list of safe countries, the principle of territoriality should also be included in it.
Meidän olisi laadittava turvallisten maiden luettelo ja sen lisäksi sisällytettävä siihen alueperiaate.
EnglishNo virus has the capacity to comprehend the notions of subsidiarity, proportionality and territoriality.
Yhdelläkään viruksella ei ole kykyä ymmärtää toissijaisuutta, suhteellisuutta ja alueellisuutta koskevia käsitteitä.
EnglishI challenge anyone to find the legal basis in the treaties that would allow extra-territoriality in energy policy.
Kehotan kaikkia etsimään perussopimuksesta oikeusperustaa, joka sallisi rajat ylittävän energiapolitiikan.
EnglishWe really do need rules on the freedom of movement and a departure from the principle of territoriality.
Me tarvitsemme itse asiassa eurooppalaisia vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja alueellisen periaatteen hylkäämistä.
EnglishThis is in conflict with language legislation that has been established with great difficulty and the principle of territoriality in Belgium.
Tämä on ristiriidassa suurella vaivalla vakiinnutetun kielilainsäädännön ja Belgian alueperiaatteen kanssa.
EnglishAs far as sanctions are concerned I should like to stress what was said by Mrs Erika Mann on extra-territoriality.
Mitä tulee pakotteisiin, haluaisin tuoda esiin erityisesti rouva Erika Mannin puheenvuoron, jossa hän käsitteli ekstraterritoriaalisia lakeja.
EnglishWe can guarantee the mobility of workers, while ensuring the territoriality of the right to work, and that is what is under discussion.
Me voimme taata työntekijöiden liikkuvuuden ja samalla varmistaa työoikeuden alueellistamisen, ja siitä nyt keskustellaan.
EnglishThere are many issues to be considered in this matter such as extra-territoriality and proportionality of this and many others measures.
Tämän asian yhteydessä on tarkasteltava useita kysymyksiä, kuten tämän toimenpiteen ulkoalueisuutta, suhteellisuutta ja monia muita.
EnglishFinally, we need to believe that, if there is one sector where the principle of territoriality does not hold, it is precisely that of civil protection.
Meidän lienee lopulta uskottava, että jos alueperiaatteella ei jollakin alalla ole merkitystä, se on juuri pelastuspalvelu.
EnglishNor was Belgium able to convince the Council at that time as regards the principle of territoriality and the abolition of double incrimination.
Belgia ei myöskään tuolloin saanut neuvostoa vakuuttuneeksi territoriaalisuusperiaatteesta eikä kaksinkertaisen kriminalisoinnin poistamisesta.
EnglishI have a clear impression of this House's strong opinion concerning the Helms-Burton Act with its extra-territoriality and the problems it creates.
Minulla on selkeä käsitys parlamentin vahvasta kannasta Helms-Burtonin lakiin, siihen liittyvään yhteisön ekstraterritoriaalisuuteen ja sen tuomiin ongelmiin.
EnglishAs Commissioner Bolkestein said, these are monopolies, but they are in principle benign monopolies because of the territoriality of copyright.
Kuten komission jäsen Bolkestein totesi, järjestöt ovat monopoleja, mutta tekijänoikeuksien alueellisen luonteen vuoksi ne ovat periaatteessa vaarattomia monopoleja.
EnglishTerritoriality must be protected and developed via a social action to ensure the full integration - including the economic integration - of the public.
Alueellisuutta on suojeltava ja kehitettävä sosiaalisen toiminnan kautta, jotta voidaan varmistaa yleisön täysimääräinen mukaan tulo - myös taloudellisesti.
EnglishThe discussions centred around the reasons for refusing to implement the warrant and the conditions for applying the principle of territoriality and the principle of speciality.
Keskustelut liittyivät määräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen syihin ja alueperiaatteen ja erityissäännön soveltamisen edellytyksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "territory":

territory