"terminology" - Suomenkielinen käännös

EN

"terminology" suomeksi

EN terminology
volume_up
{substantiivi}

terminology
Would different terminology not make application slightly complicated?
Eikö eriävä terminologia tekisi täytäntöönpanosta jonkin verran monimutkaisempaa?
It is essential for uniform terminology to be adopted.
Pitäisi saada aikaan yhdenmukainen terminologia.
The terminology, as it is currently before us, is clear.
Terminologia sellaisenaan on selkeää.
terminology
volume_up
termistö {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "terminology":

terminology

Esimerkkejä "terminology"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCall this person the Secretary of State, if you wish, using the English terminology.
Kutsukaa häntä kaikin mokomin englannin mukaan valtiosihteeriksi, jos haluatte.
EnglishMr President, I would warn against jumping into the terminology of genocide.
   . Arvoisa puhemies, varoitan käyttämästä suin päin sanaa "kansanmurha".
EnglishThe British Presidency has followed the terminology of previous presidencies.
Puheenjohtajamaa Iso-Britannia on noudattanut aiempien puheenjohtajamaiden terminologiaa.
EnglishThe term "mainstreaming' , taken from the terminology of ecologists, is unfortunate.
Termi " mainstreaming" , joka on lainattu vihreiden käyttämästä käsitevarastosta, on huono.
EnglishIncidentally, we do not recognise such terminology as 'EU fishing vessels.'
Ohimennen sanoen, "EU:n kalastusalukset" on meille tuntematon käsite.
EnglishBy doing so we will harmonise the regulation with the new terminology in some countries.
Tällä tavoin saatamme asetuksen sopusointuun joidenkin maiden uuden terminologian kanssa.
EnglishIf only as a matter of terminology, the air traffic control language used should be English.
Terminologian vuoksi olisi oltava selvää, että liikennöintikielen on oltava englanti.
EnglishIt would be a poor show if the legal texts did not contain the correct and necessary terminology.
Olisi huono asia, jos tarvittavat oikeat ilmaukset puuttuisivat lakiteksteistä.
EnglishBecause of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
Katson, että terminologian vuoksi on parempi käyttää englantia.
EnglishThe CAP stands for autonomy of food supply, or, to use the American terminology, the food weapon.
YMP tarkoittaa ruokatuotannon omavaraisuutta tai amerikkalaistermein ruoka-asetta.
EnglishI would specifically like to draw the Council's and the Commission's attention to the terminology.
Haluaisin erityisesti kiinnittää neuvoston ja komission huomion terminologiaan.
EnglishFirstly, I would like to say that, to my mind, there is an injudicious use of terminology.
Aluksi haluaisin sanoa, että käytätte mielestäni sanoja varomattomasti.
EnglishUntil this is clarified by the Commission, I cannot support this ambiguous terminology.
En voi kannattaa tätä moniselitteistä käsitteistöä, ennen kuin komissio selventää tämän asian.
EnglishI would ask for this to be re-examined, for the terminology in each country is quite distinct.
Pyytäisin tarkistamaan tämän vielä kerran, sillä joka maalla on aivan omat ilmauksensa.
EnglishWell done too for succeeding in incorporating the question of terminology in your report.
Hyvin tehty myös siksi, että onnistuitte sisällyttämään mietintöön kysymyksen terminologiasta.
EnglishAs a tribute to our President, I would like to deal with this using Gramsci terminology.
Eräänlaisena huomionosoituksena puhemiestämme kohtaan haluaisin noudattaa Gramscin terminologiaa.
EnglishI mean that these are mainly questions of terminology rather than of true opposition.
Tarkoitan, että niissä on pääasiassa kyse terminologiasta eikä niinkään todellisesta vastustuksesta.
EnglishTo use medical terminology, I have heard a lot about diagnosis but not a lot about the cure.
Lääketieteen terminologiaa käyttääkseni olen kuullut paljon diagnoosista mutta vähän hoidosta.
EnglishFor this reason we need an appropriate code of terminology for operational communications.
Tarvitsemme siksi asianmukaisen koodijärjestelmän ja termistön toiminnallista tiedottamista varten.
EnglishMy first point is about the terminology we are using today.
Ensimmäinen huomautukseni koskee terminologiaa, jota käytämme tänään.