"terminating" - Suomenkielinen käännös

EN

"terminating" suomeksi

EN terminating
volume_up
{adjektiivi}

terminating (myös: finite)

Esimerkkejä "terminating"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSomeone asked about the possibility of terminating the agreement.
Joku kysyi mahdollisuudesta sopimuksen päättämiseen.
EnglishAt the same time, the possibility of terminating a contract of indefinite duration is governed by Belgian law and cannot be waived.
Mahdollisuudesta purkaa työsuhde säädetään myös Belgian laissa, eikä sitä voida olla soveltamatta.
EnglishThe fact is the cost of terminating calls in mobile networks is ten times as much as terminating in fixed networks.
Tosiasia on, että matkaviestintäverkoissa kohdeverkkomaksut ovat kymmenen kertaa niin suuret kuin kiinteissä verkoissa.
EnglishIf the contract is terminated, the employer risks being taken to court, and it would then be necessary to justify the reasons for terminating the contract.
Jos sopimus irtisanotaan, työnantaja on vaarassa joutua oikeuteen, ja sitten on perusteltava syyt sopimuksen purkamiseen.
EnglishThe purpose of traffic arteries is to take up originating traffic and turn it into terminating traffic and ultimately, to take it to where the customers are.
Liikenneväylien avulla puututaan alkuperäiseen liikenteeseen, muutetaan se tavoiteliikenteeksi ja lopulta viedään se sinne, missä asiakkaat ovat.
EnglishOther opportunities for terminating a company with a different ownership structure are merger with another company or sale of the company to another company.
Muita mahdollisuuksia yrityksestä luopumiseen erilaisin omistajuusjärjestelyin ovat fuusioituminen toiseen yritykseen tai yrityksen myyminen toiselle yritykselle.
EnglishTerminating good programmes unfortunately does not make up for poor programme execution, in fact quite the reverse, for even greater damage is inflicted.
Hyvien ohjelmien keskeyttäminen ei valitettavasti auta korjaamaan ohjelmien heikkoa käytännön toteutusta; päinvastoin siten tuotetaan vain entistä suurempaa vahinkoa.
EnglishBoth the umbrella employers’ organisation, UNICE, and, surprisingly, the European Trade Union Confederation have spoken in favour of terminating the transitional period.
Molemmat työnantajien kattojärjestöt, UNICE ja, yllättävää kyllä, myös Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ovat kannattaneet siirtymäajan päättämistä.
EnglishMr Trittin's loutish conduct in terminating the nuclear Treaties led of course to the German Presidency's proposals being regarded with great scepticism.
Trittinin moukkamainen esiintyminen ydinvoimasopimuksia irtisanottaessa johti tietysti siihen, että puheenjohtajavaltio Saksan ehdotuksiin suhtauduttiin erittäin epäluuloisesti.
EnglishSecondly, it has been made clear that a change of government in one Member State does not provide a legal basis for terminating agreements concluded at intergovernmental level."
Toiseksi on tehty selväksi, että jossakin jäsenvaltiossa tapahtuva hallituksenvaihdos ei luo oikeusperustaa valtioiden välillä solmittujen sopimusten purkamiselle."
EnglishI would kindly request you, with a view to terminating the biological terrorism, that the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, the Committee on Petitions...
Jotta tämä biologinen terrorismi saataisiin loppumaan, pyydän ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja vetoomusvaliokuntaa ystävällisesti ...