"Terence" - Suomenkielinen käännös

EN

"Terence" suomeksi

volume_up
Terence {erisnimi}
FI
EN

Terence {erisnimi}

volume_up
Terence

Esimerkkejä "Terence"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe would also like to congratulate Terence Wynn on his work as chairman.
Haluamme myös onnitella jäsen Terence Wynnia hänen toiminnastaan puheenjohtajana.
EnglishTo sum up, I would like to say that Terence Wynn' s position seems to me to be very coherent.
Haluan lopuksi sanoa, että Terence Wynnin kanta on mielestäni erittäin johdonmukainen.
EnglishTerence Wynn, the Chairman of the Committee on Budgets, and many others helped enormously.
Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Terence Wynn ja monet muut kollegat olivat suureksi avuksi.
EnglishTerence has looked after this report for a long time with great commitment and he will continue to do so.
Terence on tehnyt tätä mietintöä kauan ja innokkaasti ja jatkaa samaan tapaan.
EnglishMr President, Terence Wynn has made a few points of criticism about my position and my actions.
Arvoisa puhemies, Terence Wynn arvosteli edellä joissakin kohdin suhtautumistani ja menettelytapojani.
EnglishAt the same time I would like to thank you, Terence, for the constructive work you have done as Chairman of the Committee on Budgets.
Samalla haluan kiittää siitä rakentavasta työstä, jota sinä, Terence, olet tehnyt budjettivaliokunnan puheenjohtajana.
EnglishI would also like to thank my own group coordinator, Terence Wynn, and my committee secretariat for their help and encouragement.
Haluaisin kiittää myös oman ryhmäni koordinaattoria, Terence Wynniä, ja valiokuntani sihteeristöä heidän avustaan ja kannustuksestaan.
EnglishTerence Wynn has refuted the prejudice that housekeepers are people who concern themselves with figures and nothing else.
Terence Wynn kyseenalaisti ennakkokäsityksen, että budjettivallan käyttäjät ovat ihmisiä, jotka puuhailevat lukujen eivätkä minkään muun parissa.
EnglishAt the same time I wish to thank Terence Wynn, as chairman of the Committee on Budgets, who has proved a competent leader in the work of the current year.
Samalla haluan kiittää budjettivaliokunnan puheenjohtajaa Terence Wynniä, joka on hyvin johtanut tämänkin vuoden työskentelyä.
EnglishBut I would just like to say this clearly in front of this House: simply, personal thanks, Terence Wynn, and please carry on the good work!
Haluan kuitenkin lausua tämän kerran tässä parlamentissa yksinkertaisen henkilökohtaisen kiitoksen sinulle, Terence Wynn. Jatka samaan tapaan!
EnglishMr President, ladies and gentlemen, our colleague Terence Wynn has said what had to be said and he can say it very much better than I could.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, kollega Terence Wynn on kertonut välttämättömimmän ja hän osaa sanoa sen erittäin paljon paremmin kuin minä osaisin.
EnglishI speak on behalf of my group in order to thank Terence Wynn publicly for his work, for only what is said publicly finds its proper place and is not completely forgotten.
Puhun puolueryhmäni puolesta kiittääkseni Terence Wynniä julkisesti hänen työstään, sillä vain se, mikä sanotaan julkisesti, pannaan merkille, eikä se joudu kokonaan unholaan.
EnglishReport (A5-0046/2003) by Terence Wynn, on behalf of the Committee on Budgets, on reform of the budgetary procedure: possible options in view of the revision of the treaties (2002/2271(INI))
Terence Wynnin laatima budjettivaliokunnan mietintö talousarviomenettelyn uudistuksesta: perussopimusten tarkistamiseen liittyvät mahdollisuudet (2002/2271(INI)) (A5-0046/2003)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Terence":

Terence