EN

tense {substantiivi}

volume_up
Today, Mr President, History is being conjugated in the present tense.
Arvoisa puhemies, historian kirjoituksen aikamuoto on tänään preesens.
This is the question we considered and I will admit that there is no easy answer to it; note the use of present tense here.
Tämä on ollut se kysymys, jonka olemme esittäneet, eikä vastaus -myönnän - ole helppo, ja korostan, että lauseen aikamuoto on preesens.
tense
FI

Use the present tense {verbi}

volume_up
Use the present tense (myös: testamentata)

Esimerkkejä "tense"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn Kosovo, already a tense situation, over 80 % of the population are of Albanian origin.
Kosovossa, jossa tilanne on jo kireä, yli 80 % väestöstä on peräisin Albaniasta.
EnglishAnother issue that concerns us is the tense situation in south-east Turkey.
Toinen meitä huolestuttava kysymys on Turkin kaakkoisosan kireä tilanne.
EnglishWe have every right to await with tense anticipation what will emerge from the third reading.
Meidän on syytä odottaa jännittyneinä, millainen kolmannen käsittelyn tulos on.
EnglishParticularly of late, relations between the Union and Turkey have never been more tense.
Jännitys unionin ja Turkin välillä ei ole koskaan ollut niin suuri kuin viime aikoina.
EnglishMr President, war and justice: a tense relationship, if not a contradictio in terminis.
Arvoisa puhemies, sodan ja oikeuden suhde on jännittynyt, ellei suorastaan ristiriitainen.
EnglishThe EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
EU:n ei pidä sekaantua tilanteeseen, sillä se vain pahentaisi jännittynyttä tilannetta.
EnglishWhilst the situation in Iraq remains tense and dangerous, it has improved.
Vaikka Irakin tilanne jatkuukin edelleen kireänä ja vaarallisena, se on kuitenkin parantunut.
EnglishThe situation between Georgia and Russia is indeed increasingly tense.
Georgian ja Venäjän välinen tilanne on todella entistä jännittyneempi.
EnglishToday, Mr President, History is being conjugated in the present tense.
Arvoisa puhemies, historian kirjoituksen aikamuoto on tänään preesens.
EnglishThis vote did indeed take place against the backdrop of a tense international situation.
Tämä äänestyshän käytiin kireän kansainvälisen tilanteen vallitessa.
EnglishSeldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Eurooppa-neuvosto ei ole useinkaan kokoontunut näin vaikeissa ja jännittyneissä oloissa.
EnglishI will never forget our meeting, as the situation was extremely tense.
En ikinä unohda tapaamistamme, koska tilanne oli erittäin jännittynyt.
EnglishI believe that History is not only written as a narrative using the preterite tense.
Minusta historiaa ei kirjoiteta ainoastaan preesensiä käyttäen.
EnglishWe are going through a very difficult and tense period with Iran.
Käymme parhaillaan läpi hyvin hankalaa ja jännittynyttä vaihetta suhteissamme Iraniin.
EnglishI propose that the future tense be replaced by the perfect tense for points i), ii) and iii).
Ehdotan, että preesensilmaukset korvataan perfekti-ilmauksilla i, ii ja iii alakohdassa.
EnglishThe situation in these next few weeks will therefore be very tense in Tunisia.
Tilanne Tunisiassa on siis lähiviikkoina hyvin jännittynyt.
EnglishAs this House knows very well, the situation on the ground remains somewhat fluid and tense.
Kuten parlamentti hyvin tietää, tilanne on paikan päällä jokseenkin epävakaa ja jännittynyt.
EnglishWhile the situation in Kosovo has stabilised since 18 March, it remains very tense.
Vaikka tilanne Kosovossa onkin rauhoittunut maaliskuun 18. päivän jälkeen, se on edelleen hyvin kireä.
EnglishThe debate on enlargement would become still more tense.
Jännittyneisyys lisääntyisi entisestään laajentumisesta käytävässä keskustelussa.
EnglishThe electoral situation was particularly tense, not to say violent.
Tilanne vaalien aikana oli erittäin jännittynyt, jopa väkivaltainen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tense":

tense
past tense
English
present tense
English