"ten thousand" - Suomenkielinen käännös

EN

"ten thousand" suomeksi

EN

ten thousand {numeraali}

volume_up
ten thousand
In 1994, ten thousand children in Bosnia were vaccinated because there was a day's truce.
Vuonna 1994 kymmenentuhatta lasta rokotettiin Bosniassa, kun siellä oli päivän tulitauko.
During the first years of the new millennium more than ten thousand people will die from diseases caused by it, mainly lung cancer, every year.
Sen aiheuttamiin sairauksiin, ennen kaikkea keuhkosyöpään, tulee kuolemaan 2000-luvun alkupuolella jopa yli kymmenentuhatta henkeä vuosittain.
Last year there were six thousand fuel transhipments, more than ten thousand of them on the high seas, without the safety measures laid down in the Marpol Convention.
Viime vuonna polttoainesiirtoja tehtiin kuusituhatta kertaa, ja niistä yli kymmenentuhatta tehtiin avomerellä ilman turvatoimenpiteitä, joista määrätään Marpolin yleissopimuksessa.

Esimerkkejä "ten thousand"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTen thousand hospital beds have thus been done away with in the last eight years.
Näin on kahdeksan viime vuoden aikana vähennetty 10 000 sairaalapaikkaa.
EnglishIn 1994, ten thousand children in Bosnia were vaccinated because there was a day's truce.
Vuonna 1994 kymmenentuhatta lasta rokotettiin Bosniassa, kun siellä oli päivän tulitauko.
EnglishWe all know that ten thousand people a year in Europe are killed in drink-related crashes.
Tiedämme, että 10 000 ihmistä kuolee vuosittain Euroopassa alkoholiin liittyvissä kolareissa.
EnglishIf you divide ten thousand years by the 400 nuclear power plants in the world, the result is 25 years.
Jos kymmenen tuhatta vuotta jaetaan maailman 400 ydinvoimalla, tulos on 25 vuotta.
EnglishThere really ought to be five thousand, ten thousand, a hundred thousand.
Tiedän hyvin, että niitä tarvittaisiin 5 000, 10 000, 100 000.
EnglishOver ten thousand individuals were either imprisoned or sent to internment camps during that period.
Yli 10 000 ihmistä pidätettiin tai lähetettiin internointileireille Jaruzelskin kaudella.
EnglishTherefore, Lithuania requests that its starch production quota be increased to ten thousand tonnes.
Tämän vuoksi Liettua pyytää, että sen tärkkelyksen tuotantokiintiötä nostetaan 10 000 tonniin.
EnglishThe results of the survey, which covered ten thousand students, will be presented to you in the next few months.
10 000 opiskelijaa käsittävän tutkimuksen tulokset esitetään teille lähikuukausien aikana.
EnglishDue to the enormous number of flights, however, this still amounts to around ten thousand people per year.
Kun otetaan huomioon lentojen valtava määrä, se koskee kuitenkin noin 10 000 matkustajaa joka vuosi.
EnglishThe so-called experts told us that there was a risk of an accident once every ten thousand years.
Niin sanotut asiantuntijat kertoivat meille, että onnettomuus saattoi tapahtua kerran kymmenessä tuhannessa vuodessa.
EnglishTen thousand Cubans have demanded, in accordance with the Cuban constitution, a referendum on democracy in Cuba.
Kuuban perustuslain mukaisesti 10 miljoonaa kuubalaista vaatii kansanäänestystä demokratiasta Kuubassa.
EnglishIn Community waters during the last ten years over a thousand lives have been lost in the fishing industry.
Yhteisön vesillä on menetetty yli tuhat ihmishenkeä viimeisten kymmenen vuoden aikana kalastusteollisuudessa.
EnglishHow can we possibly know what human society and Planet Earth will look like ten thousand years from now?
Miten voimme mitenkään tietää, miltä ihmiskunta ja maapallo näyttävät kymmenen tuhannen vuoden päästä tästä hetkestä?
EnglishTen thousand years ago we were living in caves.
EnglishFor weeks Turkey has been bombing the north of Iraq and ten thousand Turkish troops have invaded the country.
Turkki on pommittanut Pohjois-Irakia viikkojen ajan, ja maahan on tunkeutunut kymmenen tuhatta turkkilaista sotilasta.
EnglishThe matter is so simple, yet we have been behaving as if we had to make changes to ten thousand regulations.
Niin yksinkertaista se on, vaikka täällä aina käyttäydytään ikään kuin meidän pitäisi muuttaa kymmentätuhatta määräystä.
EnglishTo this end, a programme of assistance to some ten thousand refugees in Guinea should soon be approved.
Tätä varten olisi piakkoin hyväksyttävä avustusohjelma arviolta kymmenien tuhansien Guineaan asettuneiden pakolaisten auttamiseksi.
EnglishOn the bottom of the Wadden Sea, the values of mercury and TBT are higher than the OSPAR value, to wit, ten and one thousand times, respectively.
Waddenzeen pohjassa elohopeapitoisuus on kymmenen kertaa ja TBT-pitoisuus tuhat kertaa OSPAR:n arvoa korkeampi.
EnglishThis evening, I would like to touch upon the protest of ten thousand, predominantly young, people against globalisation and economic power.
Haluaisin puhua tänä iltana kymmenientuhansien ennen kaikkea nuorten globaalistumisen ja talousmahdin vastaisesta protestista.
EnglishWhen people started to grow crops and domesticate animals around ten thousand years ago, they also started refining natural properties.
Kun ihminen noin 10 000 vuotta sitten ryhtyi kasvattamaan viljelmiä ja pitämään kotieläimiä, hän alkoi myös jalostaa luonnon ominaisuuksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ten thousand":

ten thousand

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ten thousand" suomeksi

thousand numeraali
Finnish
ten substantiivi
Finnish
ten numeraali
Finnish
ten to substantiivi
two thousand substantiivi
two thousand adjektiivi
ten o'clock substantiivi
Finnish
hundred thousand numeraali
eight thousand numeraali
three thousand numeraali
five thousand numeraali
nine thousand numeraali
four thousand numeraali