"temptation" - Suomenkielinen käännös

EN

"temptation" suomeksi

EN

temptation {substantiivi}

volume_up
temptation (myös: bedevilment)
It must not succumb to the temptation of adopting a permanently hostile attitude to the Commission.
Sen on vältettävä kiusaus omaksua pysyvästi vihamielinen asenne komissiota kohtaan.
The temptation to use State aid in different situations is there, and we are all aware of that.
Tiedämme kaikki, että erilaisissa tilanteissa tulee kiusaus käyttää valtiontukea.
With what objectives and how is the temptation to use them for other purposes avoided?
Millä päämäärillä ja miten vältetään kiusaus olla käyttämättä listoja muihin tarkoituksiin?
temptation (myös: gudgeon, invitation)
The temptation proves too great for our pro-European sorcerer's apprentices.
Houkutus vaikuttaa olevan liian suuri Eurooppa-myönteisille noidan oppipojillemme.
That temptation is obvious. Clearly, we believe it to be unacceptable.
Tämä houkutus on ilmeinen, eikä sitä luonnollisesti pidä missään nimessä hyväksyä.
There is a very great temptation now to try to wriggle out of the situation.
Tällä hetkellä on suuri houkutus vältellä asiaa.
temptation (myös: seduction)
temptation (myös: seduction)
temptation

Esimerkkejä "temptation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe that any temptation to misuse joint actions must be firmly resisted.
Olen sitä mieltä, että yhteisten toimien väärinkäytöstä on todellakin luovuttava.
EnglishMy second remark concerns the temptation to copy what the national parliaments do.
Toinen huomioni koskee houkutusta jäljitellä kansallisten parlamenttien tekemisiä.
EnglishThe President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuelan presidentti on antautunut houkutukselle pyrkiä rajattomaan valtaan.
EnglishThe temptation proves too great for our pro-European sorcerer's apprentices.
Houkutus vaikuttaa olevan liian suuri Eurooppa-myönteisille noidan oppipojillemme.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Varoitan antautumasta houkutukselle ajatella, että minkäänlaista edistystä ei tapahdu.
EnglishIncreased competition sadly only increases the temptation to cut down on safety.
Lisääntyvä kilpailu houkuttelee valitettavasti säästöihin turvallisuuden kustannuksella.
EnglishThere is also the temptation to use those instruments for anything and everything.
On myös houkuttelevaa käyttää näitä välineitä kaikkeen ja mihin tahansa.
EnglishShe has withstood the temptation of becoming a telephone directory, as she herself said.
Hän on vastustanut kiusausta muuttua puhelinluetteloksi, kuten hän itse sanoi.
EnglishThis temptation must be avoided at all cost, for a number of reasons.
Tähän kiusaukseen lankeamista olisi kaikin keinoin vältettävä monestakin syystä.
EnglishThere is a temptation, I am sure, for concealment to happen elsewhere in the world also.
Olen varma, että salailun mahdollisuus houkuttelisi myös muualla maailmassa.
EnglishThat temptation is obvious. Clearly, we believe it to be unacceptable.
Tämä houkutus on ilmeinen, eikä sitä luonnollisesti pidä missään nimessä hyväksyä.
EnglishThe Germans, in particular, have always fought the temptation to level down.
Erityisesti saksalaiset ovat aina vastustaneet huonon laadun houkutusta.
EnglishEurope needs to protect - but it must avoid the temptation of becoming protectionist.
Euroopan unionilla on suojelutehtävä, mutta sen on vältettävä protektionismin kiusausta.
EnglishI will not, however, succumb to the temptation of summing up the current term.
En sen vuoksi aio langeta siihen kiusaukseen, että luonnehtisin tämän parlamentin vaalikautta.
EnglishThe temptation to use State aid in different situations is there, and we are all aware of that.
Tiedämme kaikki, että erilaisissa tilanteissa tulee kiusaus käyttää valtiontukea.
EnglishI should like to congratulate Mr Grosch on having resisted this temptation.
Haluaisin onnitella jäsen Groschia siitä, ettei hän ole antanut periksi tälle houkutukselle.
EnglishWith what objectives and how is the temptation to use them for other purposes avoided?
Millä päämäärillä ja miten vältetään kiusaus olla käyttämättä listoja muihin tarkoituksiin?
EnglishHowever, the EU must resist the temptation to join with the USA in demonising Iran.
EU:n on kuitenkin vastustettava houkutusta yhtyä Yhdysvaltojen vihamielisyyteen Irania kohtaan.
EnglishI am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän ei pidä antaa periksi tälle kiusaukselle.
EnglishAt a time of crisis, there is always a tendency to give way to the temptation of protectionism.
Kriisin aikana on aina kiusaus antaa periksi protektionismin houkutukselle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "temptation":

temptation
English