"to tempt" - Suomenkielinen käännös

EN

"to tempt" suomeksi

EN to tempt
volume_up
[tempted|tempted] {verbi}

To tempt us to act differently with delightful creative scraps.
Ja houkuttaa meidät toimimaan eri tavalla ihastuttavilla luovuuden maistiaisilla.
does not tempt us to say that there are no truths to be known about human nutrition.
Se tosiseikka, että on monia oikeita vastauksia kysymykseen "Mikä on ruokaa?" ei houkuta meitä sanomaan, ettei ole tiedettävissä mitään totuuksia ihmisravinnosta.
We may be tempted to adopt an attitude which is at once relativist, with regard to the means, and ultra-safe, with regard to actions.
Meitä voi houkuttaa asenne, joka on yhtä aikaa relativistinen keinojen osalta ja liian turvallisuushakuinen menettelyjen osalta.

Esimerkkejä "to tempt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo what we do in my lab is we tempt people with virtue and vice by using money.
Laboratoriossamme koettelemme hyveellisiä ja paheellisia ihmisiä käyttäen rahaa.
EnglishHowever, although we should be pleased with this, what we should not do is tempt fate.
Vaikka meidän pitäisikin olla tyytyväisiä tähän, emme saa uhmata kohtaloa.
EnglishThere are many regional and traditional specialities to tempt the visitor to the United Kingdom.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on monenlaisia perinneruokia ja alueellisia erikoisuuksia.
English   Do not tempt me at this hour of the day, Mr Posselt!
   Hyvä jäsen Posselt, älkää toki kiusatko minua enää tähän aikaan päivästä!
EnglishDon't let the expression active labour market policy tempt you into supranational budgetary efforts.
Älkää antako ilmauksen aktiivinen työmarkkinapolitiikka houkutella ylikansallisiin budjettipanostuksiin.
EnglishThe past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
Menneisyys on täynnä eloa, se ärsyttää meitä, provosoi ja solvaa meitä, se houkuttelee meitä tuhoamaan sen tai muuttamaan sitä.
EnglishI am opposed to the policies of some Member States, which actually call for, and tempt people with, selective immigration.
Vastustan joidenkin siirtolaisten valikointia ajavien ja sillä ihmisiä houkuttelevien jäsenvaltioiden politiikkaa.
EnglishOther people I would tempt to cheat.
Englishdoes not tempt us to say that there are no truths to be known about human nutrition.
Se tosiseikka, että on monia oikeita vastauksia kysymykseen "Mikä on ruokaa?" ei houkuta meitä sanomaan, ettei ole tiedettävissä mitään totuuksia ihmisravinnosta.
EnglishHe says: 'Why tempt ye me, ye hypocrites?
EnglishIn order to overcome this scarcity, the rapporteur is happy simply to tempt those with private capital with additional subsidies.
Asiantilan korjaamiseksi mietinnössä tyydytään yksinkertaisesti houkuttelemaan yksityistä pääomaa lisäavustusten avulla.
EnglishThe increased margin for interpretation and the unspecified special circumstances will tempt many Member States to run up new debts.
Lisääntynyt tulkinnanvara ja määrittelemättä jääneet erityisolot houkuttelevat monia jäsenvaltioita ottamaan lisävelkaa.
EnglishEvents in Zimbabwe at present tempt us to despair, while we can perhaps derive hope from developments in Sierra Leone.
Tällä hetkellä meillä on syytä olla epätoivoisia Zimbabwen tapahtumien vuoksi, ja voimme kenties olla toiveikkaita Sierra Leonen kehityksestä.
EnglishThere was so many skeptics, especially the press in London, that they started flying cheeseburgers on helicopters around my box to tempt me.
Monet olivat niin skeptisiä, erityisesti Lontoon lehdistö, että he alkoivat lennättää juustohampurilaisia helikoptereilla ympäri laatikkoani houkutuksena.
EnglishThe reasons for this inactivity are to be found in the Union's nation states which the Commission has not managed to enjoin or tempt to embrace economic reforms.
Toimettomuuden syyt ovat unionin kansallisvaltioissa, joita komissio ei ole pystynyt komentamaan tai houkuttamaan taloudellisiin uudistuksiin.
EnglishIt is true that the Wallonian province Henegouwen uses European subsidies to tempt businesses away from the Kortwijk region in Western Flanders.
On todellakin niin, että Vallonian provinssi Hainaut houkuttelee järjestelmällisesti eurooppalaisen tuen avulla yrityksiä pois Länsi-Flanderissa sijaitsevan Kortijkin alueelta.
EnglishDesolate labour market conditions tempt numerous private individuals to smuggle small quantities of tobacco products across the border on foot as a way of boosting their incomes.
Lohduton työmarkkinatilanne houkuttelee lukemattomia yksityishenkilöitä salakuljettamaan pieniä määriä tupakkatuotteita jalkaisin yli rajan ja siten lisäämään tulojaan.
English   Can I tempt my right honourable friend to agree that this House was right, and the foreign ministers were wrong, over the decision to permit Burma to attend the ASEM Summit?
   Haluan pyytää arvoisaa ystävääni myöntämään, että parlamentti oli oikeassa ja ulkoministerit väärässä, kun päätettiin siitä, että Burma voi osallistua ASEM-huippukokoukseen.