EN

temporal {adjektiivi}

volume_up
temporal
temporal
Sure, you can say "spatial and temporal," but why not just say "space and time," which is so much more accessible to us?
Tottakai voit sanoa "spatiaalinen ja temporaalinen" mutta mikset sano "aika ja avaruus", mikä on käsitteenä meille ymmärrettävämpi?
temporal
If you look at the first slide there, that's the temporal lobes, frontal lobes, parietal lobes, OK -- the lobes that constitute the brain.
Ensimmäisessä kuvassa ovat ohimo-, otsa- ja päälakilohkot -- jotka muodostavat aivot.

Esimerkkejä "temporal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd in particular, one area of the temporal lobe is called the fusiform gyrus.
Erityisesti ohimolohkon yksi alue nimeltään gyrus fusiformis.
English13:02 When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
13:02 Kuvia muodostettaessa ylempi osa ohimolohkon näköaivokuorta tulee mukaan toimintaan.
EnglishHow can it put religion and fundamentalism, the exercise of spiritual and temporal power, on the same footing?
Kuinka se voi asettaa samaan riviin uskonnon ja fundamentalismin, henkisen ja ajallisen?
EnglishThe point is that, when looking for the supreme symbol of temporal authority, the absolute sign of sovereignty, it is the coin!
Asian ydin on se, että jos etsitään maallisen vallan ylintä symbolia, se on raha!
EnglishIf you look at the first slide there, that's the temporal lobes, frontal lobes, parietal lobes, OK -- the lobes that constitute the brain.
Ensimmäisessä kuvassa ovat ohimo-, otsa- ja päälakilohkot -- jotka muodostavat aivot.
English12:32 Faces are easy to see because we have an additional evolved facial recognition software in our temporal lobes.
12:32 On helppo nähdä kasvoja, koska meillä on lisäksi kehittynyt kasvojentunnistus-softa ohimolohkoissamme.
EnglishSure, you can say "spatial and temporal," but why not just say "space and time," which is so much more accessible to us?
Tottakai voit sanoa "spatiaalinen ja temporaalinen" mutta mikset sano "aika ja avaruus", mikä on käsitteenä meille ymmärrettävämpi?
EnglishAnd if you look, tucked away inside the inner surface of the temporal lobes -- you can't see it there -- is a little structure called the fusiform gyrus.
Ohimolohkojen sisäpinnan alla piilossa -- se ei näy tässä -- on pieni rakenne nimeltään gyrus fusiformis.
EnglishNevertheless, human rights, which have even been called the last temporal religion of our time, go deeper than the politics of the day.
Silti ihmisoikeudet, joita on jopa kutsuttu aikamme viimeiseksi maalliseksi uskonnoksi, ovat päivän politiikkaa perustavampia.
EnglishYou can use -- which I did, went out and did -- Michael Persinger's God Helmet, that bombards your temporal lobes with electromagnetic waves.
Voi myös käyttää -- kuten minä -- Michael Persingerin jumalkypärää, joka pommittaa ohimolohkoja elektromagneettisilla aalloilla.
EnglishOpinion on the temporal coverage of price collection in the harmonised index of consumer prices (HICP) (CON/2006/13)OJ C 55, 7.3.2006, p.
Lausunto yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) hintatietojen keruun ajallisesta kestosta (CON/2006/13)EUVL C 55, 7.3.2006, s.
EnglishWhile, moreover, the notion of temporal coordination was justified with the provisions of the draft EU constitution, there are no longer any grounds for it.
Kun ajallista yhteensovittamista lisäksi perusteltiin EU:n perustuslakiluonnoksen määräyksillä, sitä perustetta ei enää ole.
EnglishAnd the temporal lobe hallucinations are all-sense hallucinations, full of feeling, full of familiarity, located in space and time, coherent, dramatic.
Kaikki ohimolohkohallusinaatiot ovat useamman aistin harhoja, täynnä tunnetta, täynnä tuttuutta, tietyssä ajassa ja paikassa, johdonmukaisena ja dramaattisena.
EnglishEven considered in a specific spatio-temporal framework, the issue is a difficult one because it involves reconciling principles that sometimes appear contradictory.
Jopa erityisessä aikaa ja paikkaa koskevassa kehyksessä tarkasteltuna asia on hankala, koska siinä on kyse toisinaan ristiriitaisten periaatteiden yhteensovittamisesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "temporal":

temporal
temporal bone
temporal lobe