EN

temperatures {monikko}

volume_up
temperatures
Temperatures today are below the maxima of the last 2 000 years.
Tämän hetken lämpötilat ovat alle viimeisten 2000 vuoden huippujen.
Sun, hardly any wind and pretty fair temperatures.
Aurinkoa, ei juurikaan tuulta ja jopa kohtalaiset lämpötilat.
On the top, now, that is a temperature record of a mouse who has gone through -- the dotted line, the temperatures.
Ylhäällä on hiiren lämpötila, kun se on käynyt läpi katkoviivalla merkityt lämpötilat.

Esimerkkejä "temperatures"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLast summer, record high temperatures were reached in various parts of southern Europe.
Viime kesänä eri osissa Etelä-Eurooppaa mitattiin ennätyskorkeita lämpötiloja.
EnglishSome areas must prepare themselves for severe drought and higher temperatures.
Joillakin alueilla on valmistauduttava pahoihin kuivuuksiin ja korkeisiin lämpötiloihin.
EnglishI know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
Tiedän, että äänestysten lähestyessä äänestyskuume nousee ja lämpötila kohoaa.
EnglishScientists suggest that temperatures will rise by 5.8 degrees over the next 100 years.
Tutkijat ennakoivat lämpötilojen nousevan 5,8 astetta seuraavien sadan vuoden aikana.
EnglishFor the last 10 years global temperatures have been static or falling.
Viimeisten kymmenen vuoden ajan maapallon lämpötila on pysynyt samana tai laskenut.
EnglishWhat is the exact relationship between levels of greenhouse gases and planetary temperatures?
Mikä on tarkka suhde kasvihuonekaasujen ja planeettamme lämpötilan välillä?
EnglishMr President, this summer we had record temperatures all over Europe.
Arvoisa puhemies, tänä kesänä kaikkialla Euroopassa oli ennätyshelteitä.
EnglishUnder normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels.
Tavanomaisessa lämpötilassa niitä haihtuu vaarallisia määriä.
EnglishWhere is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015?
Missä mainitaan, että lämpötilan nousu hillitään vuoteen 2015 mennessä?
EnglishIt lives in the deep ocean, about a mile and a half deep, almost at boiling-water temperatures.
Se on syvänmeren eläjä, esiintyy noin 2,5 km syvyydessä, lähes kiehuvan veden lämpötilassa.
EnglishTemperatures today are below the maxima of the last 2 000 years.
Tämän hetken lämpötilat ovat alle viimeisten 2000 vuoden huippujen.
EnglishThe IPCC predicts that global temperatures may rise by as much as 5.8°C by the year 2100.
IPCC ennustaa, että maapallon lämpötila saattaa nousta jopa 5,8°celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä.
EnglishSocial, environmental and financial problems are emerging due to the rising temperatures.
Lämpötilojen nousun myötä ilmenee sosiaalisia, ympäristöä koskevia ja rahoitukseen liittyviä ongelmia.
EnglishIt is well known that viruses do not like high temperatures.
On hyvin tunnettua, että virukset eivät pidä korkeista lämpötiloista.
EnglishOn the other hand, explaining and proving the reason for the rise in temperatures is certainly necessary.
Sen sijaan lämpötilojen nousun syiden selittäminen ja todistaminen on varmasti tarpeen.
EnglishRefer to the Product Guide included with your device to determine normal operating temperatures.
Katso laitteen käyttöohjeesta, mikä on normaali käyttölämpötila.
EnglishIt was not only Copenhagen that experienced a chilling of the temperatures, but the whole environment debate.
Lämpötila ei jäähtynyt pelkästään Kööpenhaminassa, vaan koko ympäristökeskustelussa.
EnglishOr escape from colder temperatures to sunny Greece and sign up for one of their voluntary programmes.
Tai pakene kylmää aurinkoiseen Kreikkaan ilmoittautumalla johonkin Kreikan vapaaehtoisohjelmista.
EnglishOn the top, now, that is a temperature record of a mouse who has gone through -- the dotted line, the temperatures.
Ylhäällä on hiiren lämpötila, kun se on käynyt läpi katkoviivalla merkityt lämpötilat.
EnglishSo, the electromagnetic force, the force that holds us together, gets stronger as you go to higher temperatures.
Sähkömagneettinen voima, joka pitää meidät koossa, on voimakkaampi korkeammissa lämpötiloissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "high temperature":

high temperature