EN

temper {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "temper"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe need sometimes to temper Utopian environmental demands with business reality.
Utopistisia ympäristövaatimuksia on joskus hillittävä liiketoiminnan totuuksilla.
EnglishI have to say that the rapporteur has done his best to temper the proposal.
Esittelijä on tehnyt parhaansa ehdotuksen lieventämiseksi. Se minun on sanottava.
EnglishMadam President, we are quite happy for you to temper justice with mercy, as it were.
Arvoisa puhemies, jos annatte armon käydä oikeudesta, tyydymme siihen.
EnglishOn the other hand, I would like to temper the words of the rapporteur on two points:
Haluan sitävastoin lieventää esittelijän huomioita kahdessa kohdassa:
EnglishI only hope that he will be able to control his temper another time.
Toivon vain, että hän ensi kerralla hallitsee temperamenttinsa paremmin.
EnglishMr President, there was a certain amount of bad temper in yesterday's discussion of these amendments.
Arvoisa puhemies, eilen näistä tarkistuksista käydyssä keskustelussa syntyi kiistaa.
EnglishBut I would like to temper this comment with a caution to the Commissioner.
Haluaisin kuitenkin varoittaa tässä komission jäsentä.
EnglishThis is not a matter of Arab League bad temper.
Kyse ei ole tällä hetkellä Arabiliiton huonotuulisuudesta johtuvasta ongelmasta.
EnglishI hope we can regard this as an episode which was the result of a temporary attack of temper.
Toivon, että tämän tapauksen aiheutti hetkellinen kiihtymys.
EnglishThey do nothing to temper the line taken by the text as a whole.
Muutokset eivät paranna tekstin yleistä logiikkaa.
EnglishThere were times when he enabled me to keep my good temper.
Talousarvion valiokuntakäsittelyssä oli aikoja, jolloin pystyin säilyttämään hyvän tuuleni hänen ansiostaan.
EnglishIt was their task to temper the exaggerated radicalism of the European Commission and find a satisfactory compromise.
Heidän tehtävänään oli lieventää Euroopan komission liiallista radikalismia ja löytää tyydyttävä kompromissi.
EnglishIt is wrong in principle to require countries with high standards in this area to temper their demands in the holy name of EU harmonisation.
On periaatteessa väärin vaatia korkeat standardit omaksuneita maita lieventämään vaatimuksiaan pyhän yhdenmukaistamisen nimissä.
EnglishIf, however, we do not temper globalisation, it may end up by marginalising a number of countries and a number of population groups in those countries.
Jos kuitenkaan emme pysty hillitsemään globalisaatiota, se saattaa johtaa useiden maiden ja niiden useiden väestöryhmien syrjäytymiseen.
EnglishThese realities must temper our discussions at Feira and elsewhere as must also the need to keep in mind the status and role of the United Nations.
Näiden tosiasioiden täytyy hillitä keskustelujamme Feirassa ja muualla, samoin tarpeen pitää mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien status ja rooli.
EnglishMr President, Commissioner, genetically modified organisms and mad cow disease were not enough to temper the enthusiasm of those involved in food manipulation.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, geneettisesti muunnetut organismit ja hullut lehmät eivät riittäneet rauhoittamaan elintarvikkeiden manipuloijien intoa.
EnglishWe have everything that we need; all we need is faith and stubborn will, faith in our role and the will to fight against the tyranny of stupidity and temper.
Meillä on kaikkea, mitä me tarvitsemme; me tarvitsemme vain uskoa ja peräänantamatonta tahtoa, uskoa asemaamme ja tahtoa taistella typeryyden ja kiukun tyranniaa vastaan.
EnglishWe are confronted by an absurd regime, and some people - our socialist friends - claim that we must temper our resolution, that we must not bluntly condemn the government.
Edessämme on absurdi hallinto ja - sosialistiystävät - väittävät meille, että päätöslauselmaamme on lievennettävä, että ei saa noin vain tuomita hallitusta.
EnglishWe have voted against the report as a whole, while voting in favour of the amendments which might temper or eliminate the despicably repressive nature of the French proposals.
Äänestimme koko mietintöä vastaan ja hyväksyimme kaikki ne tarkistukset, jotka voivat lieventää Ranskan esitysten vastenmielisen tukahduttavia kohtia tai johtaa niiden poistamiseen.
EnglishWe would all like to see certain outcomes from elections because of our own political beliefs, but some of us have to temper our language and our thoughts because of the positions we hold.
Me kaikki haluaisimme nähdä tiettyjä vaalituloksia omien poliittisten vakaumustemme takia, mutta joidenkin meistä on hillittävä kielenkäyttöään ja ajatuksiaan asemansa takia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "temper":

temper
temperate
English
temperance