"technocracy" - Suomenkielinen käännös

EN

"technocracy" suomeksi

EN

technocracy {substantiivi}

volume_up
technocracy
Eläköön teknokratia eturyhmien hallitsemassa Euroopan unionissa!
More and more people have the feeling that cold technocracy rather than social welfare is what determines the actions of the Commission.
Yhä useampi ihminen on sitä mieltä, että komission toimia ei määrää yhteiskunnallinen hyvinvointi vaan kylmä teknokratia.
As a result, this type of institution finds itself in a situation in which technocracy prevails over politics and in fact over democracy itself.
Tämäntyyppisessä instituutiossa se johtaa vääristyneeseen tilanteeseen, jossa teknokratia vie voiton politiikasta ja viime kädessä demokratiasta.

Esimerkkejä "technocracy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe citizens and the European Parliament want a democracy, not a technocracy.
Kansalaiset ja Euroopan parlamentti haluavat demokratiaa, eivät teknokratiaa.
EnglishIn my opinion, it has absolutely nothing to do with democracy being replaced with technocracy.
Mielestäni tämä ei mitenkään liity demokratian korvaamiseen teknokratialla.
EnglishWe will not be able to hide indefinitely behind Community technocracy.
Yhteisön teknokratian selän taakse ei voi piiloutua ikuisesti.
EnglishJust as there is no such thing as a good dictatorship, there is also no such thing as a good technocracy.
Kuten ei ole olemassa hyvää diktatuuria, ei ole myöskään hyvää teknokratiaa.
EnglishIn my view, we have built in too much technocracy and not enough politics this time round.
Mielestäni olemme tällä kierroksella olleet liian teknokraattisia emmekä ole olleet tarpeeksi poliittisia.
EnglishMr President, you cannot reconcile the idea of a good technocracy with a debate on democracy.
Arvoisa komission puheenjohtaja, te ette voi tuoda demokratiakeskusteluun mukaan vaatimusta hyvästä teknokratiasta.
EnglishIt is now undeniably the case, Mr President of the Commission, that the era of bureaucracy and technocracy is over.
On tullut selväksi, arvoisa komission puheenjohtaja, että byrokratian ja teknokratian aika on ohi.
EnglishLong live technocracy in a corporate EU!
Eläköön teknokratia eturyhmien hallitsemassa Euroopan unionissa!
EnglishI am well aware of the fact, ladies and gentlemen, that there are undoubtedly bureaucrats and technocracy in Brussels.
Hyvät parlamentin jäsenet, tiedän varsin hyvin, että Brysselissä on epäilemättä byrokraatteja ja teknokratiaa.
EnglishTo do this one needs great political sensitivity to manage the technostructure and oppose technocracy.
Tässä onnistumiseksi tarvitaan suurta poliittista vaistoa, jotta pystytään hallitsemaan teknostruktuuria ja vastustamaan teknokratiaa.
EnglishThe fact that a technocracy is exercised with the tacit agreement of a parliamentary assembly does not change the nature of that technocracy.
Vaikka teknokratiaa harjoitetaan parlamentin hiljaisella tuella, ei teknokratian luonne muutu miksikään.
EnglishMore and more people have the feeling that cold technocracy rather than social welfare is what determines the actions of the Commission.
Yhä useampi ihminen on sitä mieltä, että komission toimia ei määrää yhteiskunnallinen hyvinvointi vaan kylmä teknokratia.
EnglishWhy keep all this apparatus in being if the Community technocracy is going to yield whenever it wants a quiet life?
Miksi täytyy pitää käynnissä koko tämä koneisto, jos se pyörittää vain teknokraattista yhteisöä siellä, missä halutaan rauhallista hiljaiseloa?
EnglishThis would result in an increase in operational costs and create the impression of a monumental technocracy that would be rejected by the populations concerned.
Tämä lisäisi käyttökustannuksia ja loisi vaikutelman valtavasta teknokratiasta, jota paikallisväestö ei hyväksyisi.
EnglishAs a result, this type of institution finds itself in a situation in which technocracy prevails over politics and in fact over democracy itself.
Tämäntyyppisessä instituutiossa se johtaa vääristyneeseen tilanteeseen, jossa teknokratia vie voiton politiikasta ja viime kädessä demokratiasta.
EnglishAll too often, in fact, the citizens feel they have forfeited this right to various less and less identifiable powers, such as technocracy.
Vapauden, kehityksen ja tasa-arvon käsitteillä on tärkeä asema tämän perusoikeuskirjan johdanto-osassa.
EnglishWe cannot deal with this matter with this sort of technocracy and without a sensitive reply by the President-in-Office of the Council and I call for a material response.
Emme voi käsitellä tätä asiaa näin teknokraattisesti ja ilman, että neuvoston puheenjohtaja antaa järkevän vastauksen, ja vaadin asiavastausta.
EnglishIn a Europe where technocracy reigns and the democratic deficit prevails, it is, therefore, one of the few powers exercised by representatives elected by universal suffrage.
Tämä on siis yksi harvoista valtuuksista, joita yleisillä vaaleilla valitut edustajat voivat käyttää teknokratiaa ja demokratiavajetta ilmentävässä Euroopassa.
EnglishBut if the European Union is to play a part in this, it cannot continue to be a technocracy that is more committed to European ideology than to the interests of Europeans.
Jos Euroopan unioni haluaa kantaa kortensa kekoon, se ei voi enää pysyä teknokratiana, joka on sitoutuneempi eurooppalaiseen ideologiaan kuin eurooppalaisten etuihin.
EnglishYour Europe is a technocracy governed by a handful of uncontrolled and uncontrollable oligarchies: the 27 Commissioners and the few members of the Executive Board of the European Central Bank.
Teidän Eurooppanne on teknokratia, jota johtaa muutama kontrolloimaton harvainvallan hallitsija: 27 komission jäsentä ja muutama Euroopan keskuspankin hallintoneuvoston jäsentä.