"technicians" - Suomenkielinen käännös

EN

"technicians" suomeksi

EN

technicians {monikko}

volume_up
technicians
I must say that the engineers and technicians are working very hard.
Minun on sanottava, että insinöörit ja teknikot työskentelevät todella ankarasti.
I would appreciate it if the technicians could do something about it.
Minun mielestäni teknikot voisivat tehdä jotakin!
I announced this problem just now and the technicians are trying to resolve it.
Ilmoitin jo hetki sitten, että tekniikassa on ongelmia ja että teknikot yrittävät ratkaista niitä.

Esimerkkejä "technicians"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur congratulations to our co-rapporteurs, and our thanks to our technicians.
Onnittelumme yhteisesittelijöillemme ja kiitokset tekniselle henkilöstöllemme.
EnglishI must say that the engineers and technicians are working very hard.
Minun on sanottava, että insinöörit ja teknikot työskentelevät todella ankarasti.
EnglishPilots, technicians and other professionals have irreplaceable experience in this field.
Lentäjillä, teknikoilla ja muilla ammattilaisilla on korvaamatonta kokemusta tältä alalta.
EnglishThere is a shortage of managers, doctors, teachers and technicians.
Johtajia, lääkäreitä, opettajia ja teknisiä asiantuntijoita on liian vähän.
EnglishI announced this problem just now and the technicians are trying to resolve it.
Ilmoitin jo hetki sitten, että tekniikassa on ongelmia ja että teknikot yrittävät ratkaista niitä.
EnglishI must say that I admire the technicians and other people who have been criticised here.
Minun on sanottava, että ihailen niitä teknikkoja ja muita ihmisiä, joita täällä on arvosteltu.
EnglishThank you, again, to our interpreters and technicians today.
(EN) Kiitokset jälleen tänään avustaneille tulkeillemme ja tekniselle henkilökunnallemme.
EnglishLast year, technicians from all three countries were killed when something went wrong in Syria.
Viime vuonna teknikkoja kaikista kolmesta maasta sai surmansa, kun jokin meni vikaan Syyriassa.
EnglishMy thanks also to our technicians and interpreters for eventually getting us through the evening.
Kiitän myös teknikkojamme ja tulkkejamme, joiden avulla olemme saaneet tämän illan päätökseen.
EnglishI believe that it is also crucial that there be a high ratio of research workers to technicians.
Nähdäkseni myös se on ratkaisevaa, että tutkijoiden ja tekniikan asiantuntijoiden osuus olisi korkea.
EnglishThe people from the Danish Laboratory Technicians Association who have advised me, know where the shoes pinch.
Minua Tanskan Laboranttiyhdistyksestä neuvoneet henkilöt tietävät, mistä kenkä puristaa.
EnglishThis is different from when machines are not working and we have to inform the technicians.
Tilanne on toinen kuin silloin, kun koneet eivät toimi ja meidän on ilmoitettava tekniselle henkilökunnalle.
EnglishI would appreciate it if the technicians could do something about it.
Minun mielestäni teknikot voisivat tehdä jotakin!
EnglishNow, we are to be politicians, not technicians, and you have shown, and will show, us the way.
Meidän pitää nyt olla poliitikkoja, ei teknikkoja, ja sinä olet näyttänyt meille tien ja teet niin jatkossakin.
EnglishWe must be politicians, not technicians.
Emme saa olla teknikkoja, vaan meidän pitää olla poliitikkoja!
EnglishThis may be achieved by sending technicians and experts who can set up projects in this area.
Tämä voisi käydä päinsä lähettämällä teknikkoja ja erikoisasiantuntijoita, jotka turvaavat tämän alan hankkeiden toteuttamisen.
EnglishIt is crucial to improve the skills of doctors, scientists, nurses and technicians in the poorest countries.
On aivan välttämätöntä, että lisäämme kehitysmaiden lääkärien, tiedemiesten, sairaanhoitajien ja teknikoiden ammattitaitoa.
EnglishI'll ask the technicians to start the music.
Pyydän teknikkoa pistämään musiikin päälle.
EnglishThe television technicians have gone home, so the television pictures are of the Assembly and no longer of the original speakers.
Televisioteknikot ovat lähteneet kotiin, joten televisiokuva esittää istuntosalia eikä enää varsinaisia puhujia.
EnglishIt was a pharmaceutical plant, as lots of technicians testify, producing drugs to help people in Africa.
Kuten monet teknisen alan asiantuntijat ovat todistaneet, se oli lääketehdas, jossa tuotettiin lääkkeitä ihmisten auttamiseksi Afrikassa.