EN

tears {monikko}

volume_up
tears (myös: drops)
With tears in his eyes, this young 17 year-old kept insisting that he wanted to go to Europe.
Kyyneleet silmissään tämä 17-vuotias vaati ehdottomasti päästä Eurooppaan.
Imagine now those tears being multiplied by two million in Darfur today.
Kuvitelkaa sitten, että nämä kyyneleet kerrotaan kahdella miljoonalla tämän päivän Darfurissa.
Symboliset eleet ja kyyneleet eivät enää riitä.

Esimerkkejä "tears"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf we fail to recognise this right we are all just weeping crocodile tears here.
Jos emme voi tunnustaa tätä oikeutta, pyyhimme kaikki täällä vain krokotiilin kyyneliä.
EnglishCurious, then, that the government in Reykjavik is now shedding crocodile tears.
Merkillistä, että Islannin hallitus vuodattaa nyt krokotiilin kyyneliä.
EnglishBy destroying this heritage, a nation severs its ancestral ties and tears up its roots.
Jos tämä perintö tuhotaan, kansa katkaisee yhteyden esi-isiinsä ja juuriinsa.
EnglishLet us do something in our own area, before it all ends in tears here too.
Tehkäämme jotain omalla alueellamme, ennen kuin täälläkin on itkun aihetta.
EnglishWords must be found and action taken to avoid further need for tears.
On löydettävä oikeat sanat ja ryhdyttävä toimiin, jotta säästytään enemmältä surulta.
EnglishMany sceptics said that if the euro happens it may end in tears.
Monet skeptikot sanoivat, että jos euro toteutuu, se saattaa saada surkean lopun.
EnglishThis laxness is paid for in human life and the tears of those left behind.
Kurittomuus maksetaan ihmishengillä ja jäljellejääneiden kyynelillä.
EnglishWith tears in his eyes, this young 17 year-old kept insisting that he wanted to go to Europe.
Kyyneleet silmissään tämä 17-vuotias vaati ehdottomasti päästä Eurooppaan.
English   Mr President, yes, it will end in tears; the question is, which?
   Arvoisa puhemies, kyllähän kaikki päättyy kyyneliin, mutta kysymys kuuluu millaisiin.
EnglishMr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.
Arvoisa puhemies: " Koti-ikävän aalto isoisäni luokse sameutti silmäni.
EnglishImagine now those tears being multiplied by two million in Darfur today.
Kuvitelkaa sitten, että nämä kyyneleet kerrotaan kahdella miljoonalla tämän päivän Darfurissa.
EnglishWe cannot build a better tomorrow on sand that is wet from the tears of unborn children.
Emme voi rakentaa parempaa huomista hiekalle, joka on kastunut syntymättömien lasten kyynelistä.
EnglishPerhaps, then, the Council should stop weeping crocodile tears over the Irish 'no'.
Ehkä sitten neuvosto lopettaisi krokotiilin kyynelten vuodattamisen irlantilaisten ei-tuloksen takia.
EnglishBut when there are no more firms, maybe there will not even be any tears left to shed.
Mutta sitten kun ei ole enää yrityksiä, sitten meillä ei ehkä enää ole edes kyyneleitä itkemiseen.
EnglishFortunately I am just a saver so I shall not lose any money - but shareholders are in tears.
Onneksi minulla on vain säästöjä, joten en menetä rahaa, mutta osakkaiden asiat ovat huonommin.
EnglishObsessive deregulation and privatisation of public services will equally end in tears.
Julkisten palvelujen pakkomielteinen sääntelyn purkaminen ja yksityistäminen päättyy samoin kyyneliin.
EnglishMy first reaction was to shed tears, then I recovered myself, but it was unbearable to think about that.
Purskahdin aluksi itkuun, koska ajatus oli niin sietämätön, mutta rauhoituin sitten.
EnglishEvery case is an individual tragedy which tears apart a community.
Jokainen tapaus on yksittäinen tragedia, joka raastaa yhteisöä.
EnglishWe do not need to weep crocodile tears: we need action.
Meidän ei pidä vuodattaa krokotiilin kyyneliä, vaan meidän on toimittava.
EnglishJust think of all the tears that have been shed by children and by families because of Chernobyl.
Ajatelkaapa kaikkia niitä kyyneliä, joita lapset ja perheet ovat vuodattaneet Tšernobylin tähden.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tears":

tears
tear
tearful
tear gas