EN

teachers {monikko}

volume_up
teachers
Teachers are strongly resisting indicators, at least in Greece.
Opettajat, ainakin Kreikassa, vastustavat voimakkaasti indikaattoreiden käyttöä.
Thousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding.
Tuhannet opiskelijat ja opettajat riemuitsevat lisärahoituksesta.
Teachers and pupils are protesting, and a new civil society is on the rise.
Opettajat ja oppilaat protestoivat, ja uusi kansalaisyhteiskunta on kasvamaan päin.

Esimerkkejä "teachers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTeachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.
Opettajien on saatava palkkaa, joka kuvastaa heidän merkitystään yhteiskunnalle.
EnglishMobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus on tärkeä osa ammatillista liikkuvuutta.
EnglishThere is also great uncertainty amongst head teachers and school governing bodies.
Epävarmuus voi olla suurta myös rehtoreiden ja opetusviranomaisten keskuudessa.
EnglishI hope that will be the first step towards reinstatement of these teachers.
Toivon tämän olevan ensimmäinen askel näiden opettajien aseman vahvistamiseksi.
EnglishI am referring in particular to doctors, professionals, teachers and researchers.
Tarkoitan erityisesti lääkäreitä, oman alansa ammattilaisia, opettajia ja tutkijoita.
EnglishIn one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.
Vierailin erään slummialueen koulussa, jossa on 1 690 oppilasta ja 22 opettajaa.
EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Uskonnolliset koulut eivät voi valita opettajia näiden uskonnon perusteella.
EnglishWe are now told, for example, that teachers must be protected from noisy children.
Nyt meille esimerkiksi kerrotaan, että opettajia on suojeltava äänekkäiltä lapsilta.
EnglishStudents have no books, and teachers earn the equivalent of a few euros per month.
Opiskelijoilla ei ole kirjoja, ja opettajien palkka vastaa muutamaa euroa kuukaudessa.
EnglishTeachers and pupils are protesting, and a new civil society is on the rise.
Opettajat ja oppilaat protestoivat, ja uusi kansalaisyhteiskunta on kasvamaan päin.
EnglishThe older teachers -- more experienced -- looked at me and went, "Oh, there she is.
Muut, kokeneemmat opettajat katsoivat minua ja sanoivat, "Siinä hän nyt on.
EnglishThis shows the power of great teachers and what they can inculcate in young minds.
Siinä näkyy suurten opettajien voima ja se, minkä he voivat juurruttaa nuoriin mieliin.
EnglishFirst, that for the teachers this decision came like a bolt from the blue.
Ensinnäkin se, että opettajille päätös tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta.
EnglishFinally, educators, in other words parents and teachers, have a responsibility.
Vastuu on myös kasvattajilla, toisin sanoen vanhemmilla ja opettajilla.
EnglishTeachers know about teaching, governments know nothing about education.
Opettajat tietävät opettamisesta, hallitukset eivät tiedä mitään koulutuksesta.
EnglishIt consists of an eight-minute video, a leaflet for students, and a booklet for teachers.
Sarjaan kuuluvat 8 minuutin animaatioelokuva sekä oppilaan ja opettajan oppaat.
EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
Yksi opettajista kuoli yrittäessään suojata oppilasta omalla kehollaan.
EnglishWe all had amazing teachers when we were at school and we all remember them.
Meillä jokaisella on ollut koulussa erinomaisia opettajia, ja muistamme kaikki heidät.
EnglishRecently, members of yet another profession, namely teachers, were arrested.
Äskettäin pidätettiin erään toisen ammattiryhmän edustajia eli opettajia.
EnglishWe have also requested greater lifelong learning and retraining for teachers.
Olemme vaatineet myös kouluttajille parempaa ja jatkuvaa lisäkoulutusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "teacher":

teacher
English
head teacher