EN

to teach [taught|taught] {transitiiviverbi}

volume_up
to teach
He or she cannot teach lifelong learning if he or she is not a lifelong learner.
Hän ei voi opettaa elinikäistä oppimista, jos ei ole itse elinikäinen oppija.
I asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"
Kysyin tytöltä: "Voisitko opettaa heille läpipääsyyn tarvittavan määrän bioteknologiaa?"
You cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Lapsia ei voi opettaa kouluissa, joissa ei ole paperia, koska se on kielletty.

Esimerkkejä "to teach"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe or she cannot teach lifelong learning if he or she is not a lifelong learner.
Hän ei voi opettaa elinikäistä oppimista, jos ei ole itse elinikäinen oppija.
EnglishNext year, we shall all be forced to teach ourselves activity-based budgeting.
Ensi vuonna meidän kaikkien on pakko opetella toimintoperusteista budjetointia.
EnglishYou cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Lapsia ei voi opettaa kouluissa, joissa ei ole paperia, koska se on kielletty.
EnglishTo do this, we would need to teach the poor not to borrow money when they have none.
Se olisi voitu välttää kehottamalla köyhiä maksukyvyttömiä välttämään lainanottoa.
EnglishWe need to learn about and to teach intercultural competences to our citizens.
Meidän on opittava kulttuurienvälistä osaamista ja opetettava sitä kansalaisillemme.
EnglishLet us teach children about nutritional culture, as this is a very important task.
Meidän on opetettava lapsille ravitsemuskulttuuria, ja tämä on hyvin tärkeä tehtävä.
EnglishAnd as long as you teach them that, you can teach them anything else you like.
Ja kunhan tämä vain opetetaan heille, heille voi opettaa mitä tahansa muuta.
EnglishWe must teach our children and young people about other languages and other cultures.
Meidän on kerrottava lapsillemme ja nuorillemme toisista kielistä ja kulttuureista.
EnglishWe found out they're really smart, and we found out that they can teach each other.
Meille on selvinnyt, että ne ovat todella fiksuja ja ne oppivat toisiltaan.
EnglishAnd we were the first non-Muslims to teach in the state schools there in Kuwait.
Olimme ensimmäiset ei-muslimit, jotka opettivat Kuwaitin kouluissa.
EnglishYou can do so - but then do you come here and try to teach me lessons about it?
Te voitte toimia näin ja annatte minulle oppitunnin asiasta, niinkö?
EnglishAs European politicians, we have no lessons to teach the Algerians.
Eurooppalaisina poliitikkoina meillä ei ole mitään opetettavaa algerialaisille.
EnglishWe are failing our young people, we are failing because we think we know how to teach.
Petämme nuoret kansalaisemme ja epäonnistumme, koska luulemme tietävämme, kuinka opettaa.
English(PT) One thousand is the number of the day, one thousand deaths to teach a black lesson.
). - (PT) Päivän numero on tuhat, tuhat kuollutta, jotka antavat tuskallisen opetuksen.
EnglishLet us teach our citizens to make use of the benefits offered by the EU.
Opetetaan kansalaisille, kuinka he voivat hyödyntää EU:n tarjoamia etuja.
EnglishWe must teach our young citizens respect for fair entrepreneurship.
Meidän on opetettava nuoret kansalaisemme kunnioittamaan reilua yrittäjyyttä.
EnglishI asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"
Kysyin tytöltä: "Voisitko opettaa heille läpipääsyyn tarvittavan määrän bioteknologiaa?"
EnglishIn fact our own behaviour in the last few months should also teach us some lessons.
Oikeastaan myös viime kuukausien aikaisen oman käyttäytymisemme pitäisi opettaa meille jotain.
EnglishNow this elephant does something illegal that we did not teach it.
Toinen elefantti tekee sääntöjen vastaisesti jotain, mitä sille ei opetettu.
EnglishYou do not need a lot of money to teach skills like this and others.
Tällaisen ja muun halvan osaamisen opettamiseen ei tarvita paljon varoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "teaching":

teaching