"tax reduction" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax reduction" suomeksi

EN

tax reduction {substantiivi}

volume_up
tax reduction
If the benefit of the tax reduction is lost, local breweries will be unable to match the competition.
Jos veronalennus menetetään, paikalliset panimot eivät pysty vastaamaan kilpailuun.
Having secured the unanimous support of the Committee on Regional Development, this result was confirmed by today's vote, which maintains the tax reduction with effect from January 2009 until 2013.
Se sai aluekehitysvaliokunnan yksimielisen tuen, ja tämä tulos vahvistettiin tänään äänestyksessä, jonka mukaan veronalennus säilytetään tammikuusta 2009 vuoteen 2013 saakka.

Esimerkkejä "tax reduction"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSecondly, a comprehensive reduction in tax in Europe would not solve the problems.
Toiseksi yleisen verotustason alentaminen Euroopassa ei ratkaisisi ongelmia.
EnglishLet us take one case: the tax reduction measures adopted last year as a result of the oil crisis.
Antakaamme esimerkki: öljykriisin seurauksena tehdyt veronalennukset viime vuonna.
EnglishIf the benefit of the tax reduction is lost, local breweries will be unable to match the competition.
Jos veronalennus menetetään, paikalliset panimot eivät pysty vastaamaan kilpailuun.
EnglishThere is no room for it in the pursuit of unlimited international competition and tax reduction.
Sille ei ole sijaa ylettömässä kansainvälisen kilpailun ja verovähennysten kilpajuoksussa.
EnglishRemarkably, the present election campaign in this Member State is being fought on tax reduction!
Merkillistä kyllä, tässä jäsenvaltiossa käydään tällä hetkellä vaalitaistelua verojen alentamisesta!
EnglishIt is also absolutely essential to have an environmental tax reform linked to a reduction of tax on work.
Sen lisäksi työn verottamisen alentamiseen liitetty ekologinen verouudistus on ehdottoman välttämätön.
EnglishA carbon dioxide tax involving a simultaneous reduction in the tax on work would be an excellent step in the right direction.
Hiilidioksidivero ja samanaikainen työn verotuksen alentaminen olisi erinomainen askel oikeaan suuntaan.
EnglishIt is an over-simplification to say that, generally speaking, a reduction in tax is also good for employment.
Työllisyysasteeseen vaikuttavat monet tekijät, ja on liian yksinkertaistettua yleistää, että verojen laskeminen edistää työllisyyttä.
EnglishA possible tax reduction could counteract the increased costs resulting from cleaner fuels, for farmers for example.
Mahdollisella verohuojennuksella voitaisiin vähentää puhtaammista polttoaineista esimerkiksi maanviljelijöille koituvia kustannuksia.
EnglishIt is absolutely incredible that this criticism should be made when the reduction in tax affects citizens rather than companies.
On todella pöyristyttävää, että kritiikkiä esitetään vasta sitten, kun verojenalennus ei koskekaan enää yrityksiä vaan kansalaisia.
EnglishA 50% reduction in tax to match conventional fuel prices will mean subtracting a hefty chunk from Member State exchequers.
Veroja on alennettava 50 prosenttia, jotta saavutetaan perinteisten polttoaineiden hintataso. Tämä tarkoittaa suurta lovea jäsenvaltioiden valtiontalouteen.
EnglishI should also like to highlight those proposals that will lead to a reduction in tax obstacles and to greater transparency in public procurement.
Haluan myös korostaa ehdotuksia, jotka johtavat verotuksellisten esteiden vähenemiseen ja julkisia hankintoja koskevan avoimuuden lisääntymiseen.
EnglishEstonia's cheap spirits, its policy if you like, and the resulting reduction in tax on alcohol in Finland, has led to almost a thousand alcohol-related deaths in my country.
Viron halpa viina, siis Viron politiikka, ja siitä johtuva Suomen alkoholiveron alennus, on johtanut jo lähes tuhannen ihmisen alkoholikuolemaan Suomessa.
EnglishThis is described in Sweden as subsidizing "servant's jobs' and is not regarded as providing any increase in employment to match the negative effects caused by the tax reduction.
Tämä tarkoittaa Ruotsissa " piikatöiden" tukemista ja sen ei katsota tuovan työllisyyteen mitään sellaista kasvua, joka vastaisi veronalennuksen kielteisiä vaikutuksia.
EnglishTax revenue and the reduction of allowances and subsidies to tenants, pensioners, farmers and the working classes as a whole have been channelled into funding the monopolies.
Verotulot ja maanvuokraajien, eläkeläisten, maanviljelijöiden ja yleisesti kaikkien työläisten etuuksien ja tukien vähentämisestä saadut tulot on ohjattu monopolien rahoittamiseen.
EnglishHaving secured the unanimous support of the Committee on Regional Development, this result was confirmed by today's vote, which maintains the tax reduction with effect from January 2009 until 2013.
Se sai aluekehitysvaliokunnan yksimielisen tuen, ja tämä tulos vahvistettiin tänään äänestyksessä, jonka mukaan veronalennus säilytetään tammikuusta 2009 vuoteen 2013 saakka.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax reduction" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
reduction substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
tax return substantiivi
tax deduction substantiivi