"tax increase" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax increase" suomeksi

EN

tax increase {substantiivi}

volume_up
tax increase

Esimerkkejä "tax increase"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe in fact claimed that Mrs Myller wished to increase the tax burden on the Member States.
Hän nimittäin väitti, että rouva Myller halusi lisätä jäsenmaiden verotaakkaa.
EnglishFar better that than to increase income tax by 2%.
Tämä on paljon parempi ratkaisu kuin tuloveron nostaminen kahdella prosentilla.
EnglishIt is simply not acceptable for us to be using EU tax revenues to increase the danger, instead of minimising it!
Ei voi tietenkään käydä päinsä, että me lisäämme vaaraa EU: n verovaroin minimoimisen sijaan!
EnglishWhen applying the progressive income-tax scale, an increase in earnings causes a greater percentage increase in taxes.
Progressiivinen veroasteikko nostaa veroprosenttia ansioiden noustessa.
EnglishIf we were to continue procurement as we do now, we would have to increase tax by between 3% and 4%.
Jos aikoisimme jatkaa hankintoja nykyiseen tapaan, meidän olisi korotettava veroja kolmesta neljään prosenttia.
EnglishAnd was the long-term tax increase not due to the loss of credibility owing to that very cut?
Ja eikö pitkissä koroissa tapahtunut nousu johdu uskottavuuden laskusta, joka on nimenomaan tuon leikkauksen seurausta?
EnglishIf we increase tax, then we shall increase tax evasion.
Jos nostamme veroja, myös veronkierto lisääntyy.
EnglishWe rejected this proposal, voting against any amendment that would lead to an increase in tax on diesel.
Vastustimme ehdotusta ja äänestimme kaikkia sellaisia tarkistuksia vastaan, jotka johtaisivat kaasuöljyn veron nostoon.
EnglishIn the national debate at home, they do not talk about tax reductions or an increase in working time.
Kotimaassaan he eivät puhu veronalennuksista tai työajan lisäämisestä, mutta parlamentissa kylläkin.
EnglishWe have been guided by the willingness to rapidly increase tax rates so that to reduce the inflationary effect in the years to come.
Näin toimiessamme olemme halunneet nostaa verotasoa nopeasti inflaatiovaikutuksen pienentämiseksi tulevina vuosina.
EnglishThe logical result of this must be greater flexibility in the regulations governing employment, and certainly not a further increase in tax burdens.
Tästä olisi seurattava suurempaa joustavuutta työtä koskeviin säädöksiin, ei missään tapauksessa verojen korotuksia.
EnglishThe Commission has certainly not proposed to increase the tax on alcohol, because what we are doing is just revalorising.
(EN) Komissio ei ole missään tapauksessa ehdottanut alkoholiveron korotusta, koska kyse on pelkästä vähimmäismäärien uudelleenmäärittelemisestä.
EnglishJust before the summer, the Council turned down a regulation to increase the tax burden with regard to energy and to decrease that with regard to employment.
Neuvosto hylkäsi juuri ennen kesää ehdotuksen energiaverotuksen nostamisesta ja työn verotuksen laskemisesta.
EnglishLike most of you, I am persuaded that our efforts to combat tax fraud and evasion and to increase tax cooperation are worthwhile.
Kuten useimmat teistä, minäkin uskon, että toimemme veropetoksen ja veronkierron torjumiseksi ja veroyhteistyön lisäämiseksi ovat hyödyllisiä.
EnglishAs I am against any tax harmonisation or increase, no matter how small, I have had to vote against Astrid Lulling's report.
Koska vastustan kaikenlaista verojen yhdenmukaistamista tai korottamista, olivatpa muutokset kuinka pieniä tahansa, minun oli äänestettävä Lullingin mietintöä vastaan.
EnglishIt is quite obvious that with the advent of the euro such tax differentials between Member States will show up even more clearly, and tax competition will increase.
On aivan selvää, että euron myötä syntyy tilanne, jossa tällaiset veroerot jäsenmaiden kesken tulevat yhä enemmän näkyviin ja verokilpailu lisääntyy.
EnglishAs she rightly points out in paragraph 28 it could happen that they do not fulfil the stated objectives but, instead, become just a means to increase tax revenue.
Kuten esittelijä aivan oikein toteaa 28 kohdassa, ne eivät välttämättä täyttäisi mainittuja tavoitteita, vaan niistä tulisi vain keino lisätä verotuloja.
EnglishYes, it is right to combat pollution and try to ease traffic congestion, but introducing another tax increase is definitely not the best solution in my view.
Olen samaa mieltä siitä, että on oikein torjua saastumista ja yrittää lieventää liikenneruuhkia, mutta uuden veron lisääminen ei mielestäni todellakaan ole paras ratkaisu.
EnglishIt is also important that any increase in tax measures in order to better protect the environment is accompanied by an equivalent reduction in the tax burden on labour.
On myös tärkeää, että jokaiseen veronkorotukseen, jolla pyritään parantamaan ympäristönsuojelua, liittyy vastaavan suuruinen työntekoa rasittavien maksujen vähentäminen.
EnglishFor instance, taking the present German model as the basis, Slovakia would be forced under current circumstances to increase its tax rate in order to maintain current tax inflows.
Jos perustaksi otetaan esimerkiksi Saksan nykyinen malli, Slovakian olisi nykyisissä olosuhteissa nostettava veroastettaan, jotta verovirrat pysyisivät ennallaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax increase" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
to increase verbi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
tax return substantiivi