"tax income" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax income" suomeksi

EN

tax income {substantiivi}

volume_up
tax income (myös: tax revenue)

Esimerkkejä "tax income"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor this reason, I am strongly opposed to any corporate income tax harmonisation.
Tämän vuoksi vastustan jyrkästi kaikenlaista yhtiön tuloverotuksen yhtenäistämistä.
EnglishWe wish, however, to emphasise that we are opposed to the harmonisation of income tax.
Haluamme kuitenkin korostaa, että vastustamme tuloverotuksen yhdenmukaistamista.
EnglishThe government is discussing at the moment increasing the flat income tax rate and VAT.
Hallitus käsittelee tällä hetkellä kiinteän tuloverokannan ja alv:n nostamista.
EnglishWe strongly distance ourselves from any type of harmonization of income tax.
Vastustamme voimakkaasti tuloverotuksen yhdenmukaistamisen jokaista muotoa.
EnglishThe country where you work will normally tax the income you earn on its territory.
Työskentelymaassasi verotetaan yleensä sen alueella ansaitut tulot.
EnglishNormally, the country where you work will tax the income you earn on its territory.
Työskentelymaassasi verotetaan yleensä sen alueella ansaitut tulot.
English'A tax-haven for businesses, average wage EUR 370, 10% income tax' etc.
"Yritysten verotaivas, keskipalkka 370 euroa, tulovero 10 prosenttia" ja niin edelleen.
EnglishDirect taxes include income tax (for the state), local tax and church tax.
Valtionvero, kunnallisvero ja kirkollisvero ovat välittömiä veroja.
EnglishIncome tax has risen tremendously in the last few decades, while tax on capital has fallen.
Työn verotus on viime vuosikymmeninä noussut voimakkaasti ja pääoman verotus on laskenut.
EnglishIf we could only cut income tax we would then be in a position to cut social security.
Jos ainoastaan alennetaan työn verotusta, se johtaa siihen, että on leikattava sosiaaliturvaa.
EnglishOne objective we must have is to introduce a straightforward and proportional European income tax.
Tavoitteeksi olisi siis asetettava yksinkertainen ja suhteutettu eurooppalainen tulovero.
EnglishYou will probably have to pay tax on all your income in Sweden.
Sinulle ei jää Islantiin henkilökohtaisia tai taloudellisia siteitä.
EnglishJoint funding via income tax is required for funding our common welfare policy.
Yhteisen hyvinvointipolitiikkamme rahoittamiseen tarvitaan tuloverotukseen perustuvaa yhteiskunnan rahoitusta.
EnglishEfforts to harmonise corporate income tax provide unfortunate examples of such hindrance.
Pyrkimykset yhdenmukaistaa yhtiöiden tuloverotusta ovat valitettavia esimerkkejä tällaisista esteistä.
EnglishFar better that than to increase income tax by 2%.
Tämä on paljon parempi ratkaisu kuin tuloveron nostaminen kahdella prosentilla.
EnglishReduced income tax is the goal and that is of particular concern to labour-intensive service sectors.
Työn verotuksen vähentäminen on tavoite ja se koskee erityisesti työvaltaisia palvelualoja.
EnglishThese companies employ two-thirds of all workers and generate 80% of tax income.
Kyseiset yritykset työllistävät kaksi kolmasosaa kaikista työntekijöistä ja tuottavat 80 prosenttia verotuloista.
EnglishThe proposal does not, however, deal with a rate for income tax.
Tässä ehdotuksessa ei kuitenkaan käsitellä tuloverokantaa.
EnglishSubject: Exemption of EU employees from paying income tax
Aihe: EU: n palveluksessa olevien vapauttaminen tuloverotuksesta
EnglishIn this way we could lighten the income tax burden considerably.
Näin voitaisiin keventää palkkaverotusta merkittävästi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tax income":

tax income

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax income" suomeksi

income substantiivi
Finnish
tax substantiivi
Finnish
net income substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
operating income substantiivi
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
tax return substantiivi
tax deduction substantiivi