"tax incentive" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax incentive" suomeksi

EN

tax incentive {substantiivi}

volume_up
tax incentive
tax incentive

Esimerkkejä "tax incentive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn order to promote the use of biofuels, a tax incentive must be introduced.
Biopolttoaineiden käytön edistämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön kannustava verotus.
EnglishTo do that, we have to try every incentive, including tax exemption.
Tässä yhteydessä on hyödynnettävä kaikkia kannustimia, kuten verohelpotuksia.
EnglishSMEs can also be supported by domestic tax incentive measures, especially during the first few months of business.
Pk-yrityksiä voidaan tukea myös paikallisilla verokannustimilla erityisesti ensimmäisten toimintakuukausien aikana.
EnglishThe right way to save energy involves educating the citizens of Europe and establishing tax incentive systems.
Oikea tapa säästää energiaa edellyttää unionin kansalaisten kouluttamista ja verokannustinjärjestelmien käyttöön ottamista.
EnglishWho could say no to using tax reductions as an incentive to consistently improving energy efficiency in our housing stock?
Kuka voisi suhtautua kielteisesti veronalennuksien käyttämiseen kannustimena, jolla parannetaan johdonmukaisesti asuinympäristömme energiatehokkuutta?
EnglishBecause taxes constitute a very large portion of the selling price of energy products, different types of tax incentive are effective instruments of control.
Koska verot muodostavat hyvin suuren osan energiatuotteiden myyntihinnasta, erilaiset verokannustimet ovat tehokkaita ohjauskeinoja.
EnglishWell now, Member States are thus given every opportunity to give certain pension products preferential treatment by using tax incentive measures, for example.
No niin, jäsenvaltioille annetaan kaikki mahdollisuudet edistää tiettyjä eläketuotteita esimerkiksi verotuksellisten toimien avulla.
EnglishI also support the rapporteur's proposals for greater awareness and encouraging those concerned to register their spouses in a tax incentive scheme.
Lisäksi tuen esittelijän esityksiä paremman tietoisuuden aikaansaamiseksi ja asianomaisten rohkaisemiseksi ottamaan puolisonsa mukaan verotuksellisia etuja käyttämällä.
EnglishIt might be useful to treat this communication as a common environmental policy tax incentive, and thus evaluate its components as Community resources.
Olisi tarkoituksenmukaista pitää tätä tiedonantoa kannustimena yhteisen ympäristöpolitiikan luomiseksi myös verotuksen osalta ja pitää siten sen eri osia yhteisön voimavaroina.
EnglishThe Member States and the national parliaments should have the main responsibility through legislation, tax and incentive policy, collective agreements and implementation.
Jäsenvaltioilla ja kansallisilla parlamenteilla on oltava päävastuu lainsäädännön, vero- ja kannustuspolitiikan, työmarkkinasopimusten ja toteuttamisen kautta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax incentive" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
incentive substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax office substantiivi
tax relief substantiivi