"tax haven" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax haven" suomeksi

EN

tax haven {substantiivi}

volume_up
tax haven
To my knowledge none of the 15 Member States of the European Union is a tax haven.
Tietääkseni yksikään viidestätoista unionin valtiosta ei ole veroparatiisi.
Every country - as Mr Fayot said, and I would agree with him - has become a tax haven for the rest.
Jokainen maa, kuten herra Fayot sanoi - ja minä olen hänen kanssaan samaa mieltä - on nykyään muille maille veroparatiisi.
It is a kind of tax haven of the skies, with exemption from VAT and fuel tax being the most serious aspect of this.
Se on eräänlainen taivaiden veroparatiisi, ja vapautus arvonlisäverosta ja kerosiiniverosta on tämän asian vakavampia puolia.

Esimerkkejä "tax haven"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo my knowledge none of the 15 Member States of the European Union is a tax haven.
Tietääkseni yksikään viidestätoista unionin valtiosta ei ole veroparatiisi.
English'A tax-haven for businesses, average wage EUR 370, 10% income tax' etc.
"Yritysten verotaivas, keskipalkka 370 euroa, tulovero 10 prosenttia" ja niin edelleen.
EnglishFinally, the term 'tax haven' must also, in view of the point at issue here, be regarded as important.
Lopuksi tärkeäksi on katsottava myös veroparatiiseja koskeva asia.
EnglishThe EU is certainly no tax haven but reasonable motoring costs should be permitted in Europe.
Veroparatiisiahan me emme EU:sta saa, mutta kohtuulliset autoilun kustannukset tulisi sallia Euroopassa.
EnglishEvery country - as Mr Fayot said, and I would agree with him - has become a tax haven for the rest.
Jokainen maa, kuten herra Fayot sanoi - ja minä olen hänen kanssaan samaa mieltä - on nykyään muille maille veroparatiisi.
EnglishIt is a kind of tax haven of the skies, with exemption from VAT and fuel tax being the most serious aspect of this.
Se on eräänlainen taivaiden veroparatiisi, ja vapautus arvonlisäverosta ja kerosiiniverosta on tämän asian vakavampia puolia.
EnglishTo be explicitly clear, a tax haven which has 12 agreements with other tax havens would certainly not pass the threshold.
Ilmaistakseni asian täysin selvästi, verokeidas, jolla on kaksitoista sopimusta muiden verokeitaiden kanssa, ei epäilemättä läpäisisi kynnystä.
EnglishThat is also why we could not allow any exceptions, because if we had, we would in fact have been authorising a kind of tax haven in a particular sector.
Siksi ei myöskään voitu sallia poikkeuksia, koska muuten olisimme sallineet tietyillä osa-alueilla jonkinlaisen verokeitaan.
EnglishIt is true that he is keen for the Netherlands to be a tax haven for large companies and high incomes and he does not want the European Union to hinder him in this.
Hänhän näkee Alankomaat mielellään suuryritysten ja suurituloisten veroparatiisina eikä halua Euroopan unionin estävän häntä siinä.
EnglishOf course Liechtenstein is not alone as a tax haven in Europe, but the only way these microstates will be persuaded to act will be by putting them under political pressure.
Liechtenstein ei ole tietenkään ainoa veroparatiisi Euroopassa, mutta ainoa tapa saada nämä pikkuvaltiot toimimaan on painostaa niitä poliittisesti.
EnglishThe Committee on Development is asking you to take action to eradicate tax haven abuses, tax evasion and the illegal flows of capital from developing countries.
Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää teitä ryhtymään toimiin veroparatiisien väärinkäytösten, veronkierron ja kehitysmaista tulevien laittomien pääomavirtojen torjumiseksi.
EnglishBy that I mean that, when any person, company or bank is going to invest money in a tax haven, that tax haven has to declare to the country of origin the money that has been invested.
Tarkoitan sitä, että kun yksityishenkilö, yritys tai pankki investoi veroparatiisiin, kyseisen veroparatiisin on ilmoitettava investoidut varat investoijan kotivaltiolle.
EnglishYour speech on tax havens is hypocritical: you rail against Liechtenstein and the Caribbean, but you do not say a word about Europe's biggest tax haven, the City, or about those in the United States.
Puheenne veroparatiiseista on tekopyhää: parjaatte Liechtensteinia ja Karibiaa muttette sano sanaakaan Euroopan suurimmasta veroparatiisista, Lontoon Citystä, tai Yhdysvaltojen vastaavista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax haven" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
haven substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
tax return substantiivi
tax deduction substantiivi
tax evader substantiivi