"tax evasion" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax evasion" suomeksi

EN

tax evasion {substantiivi}

volume_up
tax evasion (myös: tax avoidance)
Of course, tax evasion and tax fraud are not the causes of the economic and financial crisis.
Veronkierto ja veropetos eivät tietenkään ole talous- ja finanssikriisin syyt.
It is necessary because tax evasion is no mere peccadillo.
Se on välttämätöntä, koska veronkierto ei ole mikään pikkurikos.
We all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.
On tunnettua, että mitä korkeammat ovat verot, sitä houkuttelevammaksi tulee myös veronkierto.
tax evasion
Of course, tax evasion and tax fraud are not the causes of the economic and financial crisis.
Veronkierto ja veropetos eivät tietenkään ole talous- ja finanssikriisin syyt.
Mr President, tax evasion and fraud are, unfortunately, common features of the tax systems of all European countries.
Arvoisa puhemies, veronkierto ja veropetos ovat ikävä kyllä yhteisiä elementtejä kaikkien Euroopan valtioiden verojärjestelmissä.

Esimerkkejä "tax evasion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Kaikki tiedämme, että nämä yritykset ovat veronkierron ja rahanpesun moottoreita.
EnglishThe Council says that the aim is to combat tax evasion and cigarette smuggling.
Neuvosto väittää pyrkivänsä vastustamaan veronkiertoa ja savukkeiden salakuljetusta.
EnglishHowever, there are two aspects of tax evasion which have stood out during the crisis.
Kaksi veronkierron näkökohtaa on kuitenkin erityisesti erottunut kriisin aikana.
EnglishNevertheless, the measures aimed at combating tax evasion need to start somewhere.
Veropetosten torjumiseen tarkoitetut toimenpiteet on kuitenkin aloitettava jostakin.
EnglishThat is of course an invitation to tax evasion, which occurs on a major scale.
Tämä on oikeastaan houkuttelua veronkiertoon, jota tapahtuukin siksi paljon.
EnglishNow, what we need to do in the future is to ensure that tax evasion is cut down.
Meidän on tulevaisuudessa varmistettava, että veronkiertoa vähennetään.
EnglishThe OECD estimates that 2.5% of global GDP is lost through tax evasion.
OECD arvioi, että 2,5 prosenttia maailman BKT:stä menetetään veronkierron kautta.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Tässä on kuitenkin ongelma, ja meidän on puututtava veronkiertoihin.
EnglishOf course, tax evasion and tax fraud are not the causes of the economic and financial crisis.
Veronkierto ja veropetos eivät tietenkään ole talous- ja finanssikriisin syyt.
EnglishWe all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.
On tunnettua, että mitä korkeammat ovat verot, sitä houkuttelevammaksi tulee myös veronkierto.
EnglishThe introduction of such a tax would give rise to considerable tax evasion.
Uuden veron käyttöönotto johtaisi merkittävään verojen kiertämiseen.
EnglishWill we thus tax humanitarian work while closing our eyes to bigbusiness tax evasion?
Verotammeko siis humanitääristä työtä, vaikka suljemme silmämme suuryritysten veronkierrolta?
EnglishStudies show this is the most effective way to tackle tax evasion and protect revenues.
Tutkimukset osoittavat tämän olevan tehokkain tapa torjua veronkiertoa ja suojella tuottoja.
EnglishIt is our banks, the European banks, which are actually covering up this tax evasion,
Kyse on meidän pankeistamme, eurooppalaisista pankeista, jotka salaavat kyseisen veronkierron.
EnglishThe second important reason for tax evasion is the opacity and complexity of tax systems.
Toinen tärkeä syy veronkiertoon on verotusjärjestelmien vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus.
English. - (DE) Every tax system is accompanied by tax evasion.
kirjallinen. - (DE) Jokaiseen verotusjärjestelmään liittyy veronkiertoa.
EnglishThese are her words: 'a resolute policy against tax evasion'.
Nämä ovat hänen sanansa: "määrätietoinen politiikka veronkiertoa vastaan".
EnglishHigh tax rates encourage harmful competition and tax evasion.
Korkea verotus aiheuttaa epätervettä kilpailua sekä verojen välttämistä ja kiertämistä.
EnglishThe adoption of this report is also another step in the fight against fraud and tax evasion.
Tämän mietinnön hyväksyminen on myös yksi lisätoimenpide petosten ja veronkierron torjumiseksi.
EnglishThe EU also has a role in preventing cross-border tax evasion.
EU pyrkii myös osaltaan estämään veronkiertoa valtioiden rajojen yli.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax evasion" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
evasion substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
tax return substantiivi
tax deduction substantiivi
tax evader substantiivi
tax haven substantiivi