"tax decision" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax decision" suomeksi

EN

tax decision {substantiivi}

volume_up
1. Oikeustiede
tax decision

Esimerkkejä "tax decision"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe decision to tax gifts runs counter to the very notion of helping the needy.
Lahjaverotusta koskeva päätös on ristiriidassa puutteessa olevien auttamisen kanssa.
EnglishLet us begin with the decision to tax steel imports at rates of up to 30% and to impose quotas.
Puhutaanpa ensin päätöksestä asettaa teräksen tuonnille jopa 30 prosentin vero ja määrätä sille kiintiöitä.
EnglishShe also lamented the President's decision to tax Internet service providers to finance state television.
Hän valitteli myös presidentin päätöstä verottaa Internet-palvelujen toimittajia julkisen television rahoittamiseksi.
EnglishAll our historical experience shows that new tax levels and new decision levels for tax deductions lead to higher taxes and less money left for the citizens.
Kaikki saadut kokemukset osoittavat, että uudet verotustasot ja verojen keräämistä koskevat uudet päätöksentekotasot korottavat veroja ja vähentävät kansalaisille jäävää osuutta.
EnglishDoes the Council intend to ensure that the promised impact analysis is carried out before the decision ending tax-free sales enters into force?
Aikooko neuvosto huolehtia siitä, että tutkimus tehdään, ennen kuin päätös tax-free-myynnin lakkauttamisesta tulee voimaan?ja kysymys nro 18 Pat Gallagher (H-0157/98):

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax decision" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
decision substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
award decision substantiivi
tax return substantiivi