"tax avoidance" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax avoidance" suomeksi

EN

tax avoidance {substantiivi}

volume_up
tax avoidance
tax avoidance (myös: tax evasion)

Esimerkkejä "tax avoidance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report.
Komissio yhtyy mietinnössänne esitettyyn huoleen veronkierrosta.
EnglishI think that would put an end to tax avoidance and to cheating in frontier regions.
Luulisin, että se lopettaisi verokeinottelun ja rajajuonittelun.
EnglishYour observations on tax avoidance risk will be taken into consideration.
Huomionne veronkierron mahdollisuudesta tullaan ottamaan huomioon.
EnglishIt is particularly important to the issue of dealing with corporate and individual tax avoidance.
Tämä on erityisen tärkeää yritysten ja yksityishenkilöiden harjoittaman veronkierron estämiseksi.
EnglishTax avoidance and evasion is widely practised and there is a strong cross-border dimension to it.
Verosuunnittelua ja veronkiertoa harjoitetaan laajalti, ja asialla on vahva rajat ylittävä ulottuvuus.
EnglishThere are several references in your report to tax avoidance.
Mietinnössänne on monta viittausta veronkiertoon.
EnglishWith regard to direct taxation, Member States have taken measures to prevent tax avoidance and double taxation.
Välittömän verotuksen yhteydessä jäsenvaltiot pyrkivät eri keinoin estämään verojen kiertämisen ja kaksinkertaisen verotuksen.
EnglishAs a measure designed to combat tax fraud and tax avoidance, I am certain that Parliament will want to support it.
Olen varma, että parlamentti haluaa tukea ehdotusta toimenpiteenä, jonka tarkoituksena on torjua veropetoksia ja verosuunnittelua.
EnglishOn the other hand, we are in favour of coordination between the Member States to prevent tax avoidance and tax havens for enterprises.
Toisaalta kannatamme jäsenvaltioiden välistä koordinointia yritysten veronkierron ja veroparatiisien torjumiseksi.
English(SV) Mr President, this evening, we are debating a number of measures to combat tax fraud and tax avoidance of various kinds.
(SV) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänä iltana lukuisista toimista erilaisten veropetosten ja veronkiertomuotojen torjumiseksi.
EnglishThe Commission supports country-by-country financial reporting standards for multinationals as a tool to detect international tax avoidance and evasion practice.
Komissio tukee monikansallisille yrityksille asetettavaa maakohtaisen tilinpäätösraportoinnin standardia, jonka avulla voidaan havaita kansainväliset veropetokset ja veronkierrot.
EnglishIf he wishes, we could explain our new policy in more detail, but, really, the main concern is to prevent tax avoidance when offshore financial centres are used.
Voimme hänen niin halutessaan selvittää uutta politiikkaamme yksityiskohtaisemmin, mutta päähuolenaiheena on todellisuudessa veronkierron estäminen offshore-rahoituskeskuksia käytettäessä.
English(PL) Mr President, in its sixth term, the European Commission adopted a series of legislative proposals as part of the fight against tax fraud and tax avoidance in the European Union.
(PL) Arvoisa puhemies, kuudennella vaalikaudellaan Euroopan komissio hyväksyi eräitä lainsäädäntöehdotuksia osana veropetoksen ja veronkierron torjuntaa Euroopan unionissa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax avoidance" suomeksi

tax substantiivi
Finnish
avoidance substantiivi
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax relief substantiivi
tax return substantiivi
tax deduction substantiivi
tax evader substantiivi
tax haven substantiivi
tax on capital substantiivi