EN

tax {substantiivi}

volume_up
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Tobinin vero on yksi ehdotetuista valuuttasiirroista perittävän veron malleista.
We believe there are two possibilities: a financial transaction tax and a financial activities tax.
Meidän mielestämme vaihtoehtoja on kaksi: rahoitustoimivero ja rahaliikenteen vero.
The financial transaction tax is not a tax on the financial sector; it is another indirect tax.
Transaktiovero ei ole rahoitusalan verottamista, se on jälleen uusi välillinen vero.

Esimerkkejä "tax"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
Luen huolestuneena kertomuksia verovarojen väärinkäytöstä alueellisella tasolla.
EnglishThe Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
Verotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
EnglishThe Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
Keskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Veropetos on hyökkäys oikeudenmukaisen ja avoimen verotuksen periaatetta vastaan.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
Yleissäännöstä voi olla poikkeuksia joissakin kahdenvälisissä verosopimuksissa.
EnglishThe Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Tobinin vero on yksi ehdotetuista valuuttasiirroista perittävän veron malleista.
EnglishThis endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
Tämä loputon kriisi tuhoaa federatiivisen hankkeen, veroyhteistöineen kaikkineen.
English(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
(BG) Hyvä Sharon Bowles, ihailen pyrkimystänne ratkaista veropetokset unionissa.
EnglishAs we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Kaikki tiedämme, että nämä yritykset ovat veronkierron ja rahanpesun moottoreita.
EnglishNo government can long afford to spend more money than it collects in tax revenues.
Yksikään valtio ei voi pitkään kuluttaa enemmän rahaa kuin se kerää verotuloina.
EnglishCooperating with developing countries on promoting good governance in tax matters (
Yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla (
EnglishFor this reason, I am strongly opposed to any corporate income tax harmonisation.
Tämän vuoksi vastustan jyrkästi kaikenlaista yhtiön tuloverotuksen yhtenäistämistä.
EnglishIt is the direct result of unchecked tax competition on a uniform internal market.
Se on välitön seuraus esteettömästä verokilpailusta yhtenäisillä sisämarkkinoilla.
EnglishClosely linked to social and employment policy is, of course, the tax burden.
Veropaine on tietenkin läheisesti yhteydessä työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan.
EnglishThe facts show that there is no connection between tax levels and employment.
Tosiseikat osoittavat, että veroasteen ja työllisyyden välillä ei ole yhteyttä.
EnglishObviously, it is not worth talking about car tax unless you include fuel taxes.
Autoverotuksesta ei tietenkään kannata puhua ellei puhuta polttoaineveroista.
EnglishRegistration tax when abused by government raises the price of cars exorbitantly.
Kun hallitus väärinkäyttää rekisteröintiveroa, autojen hinta nousee kohtuuttomasti.
EnglishThere is also a tax argument which plays a big part in Mrs Glase' s thinking.
Esittelijä Glasen mielestä merkittävässä asemassa ovat myös verotukselliset syyt.
EnglishThat is particularly true of their competence to enter into bilateral tax treaties.
Tämä koskee erityisesti niiden oikeutta solmia kahdenvälisiä verotussopimuksia.
EnglishWe need collaboration on tax in Europe, which will put an end to tax dumping.
EU:hun tarvitaan verotuksen alalle yhteistyötä verojen polkemisen lopettamiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tax":

tax