"to taste good" - Suomenkielinen käännös

EN

"to taste good" suomeksi

EN

to taste good {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to taste good"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat was where you had to smoke, but it did not taste good at all.
Siellä piti sitten tupakoida, mutta se ei ollut ollenkaan miellyttävää.
EnglishAnd here, I welcome the ambassadors of chocolate and of good taste who are taking the floor today.
Tervehdin tässä yhteydessä suklaata ja makua puolustavia lähettiläitä, jotka ovat yleisölehterillä.
EnglishFood needs to be healthy, last a long time, taste good and cost as little as possible.
Elintarvikkeiden on oltava terveellisiä, säilyttävä pitkään, maistuttava hyvältä ja maksettava mahdollisimman vähän.
EnglishI should like to note that this is a clear violation of the Rules of Procedure, as well as of the principles of good taste.
Haluan huomauttaa, että tässä rikotaan selvästi työjärjestystä sekä hyvän maun rajoja.
EnglishIt does not mean that one has to approve of these caricatures or consider them to be in good taste.
Tämä ei tarkoita, että nämä pilapiirrokset olisi hyväksyttävä tai että niitä olisi pidettävä hyvän maun mukaisina.
EnglishWe have the developing countries, we have the chocolate makers, we have the consumers, and we have so-called good taste.
On kehitysmaita, suklaantuottajia, kuluttajia, ja sitten meillä on tämä niin kutsuttu hyvä maku.
EnglishI do not think it is in very good taste, really.
Minusta se ei ole todellakaan hyvän maun mukaista.
EnglishYou're all high in openness to experience, and besides, it looks like it might even taste good, and you're all epicures.
Olette kaikki avoimia kokemuksille, ja näyttää siltä, että nautitte siitä, ja olette kaikki epikurolaisia.
EnglishDo you think that is in good taste?
Osoittaako se teidän mielestänne hyvää makua?
EnglishFor how long will the toothpaste still taste good and for how long will the perfume or the skin cream remain safe to use and not turn rancid?
Miten kauan hammastahna vielä maistuu hyvältä, ja miten kauan parfyymi tai ihovoide on vielä käyttökelpoista eikä pilaantunutta?
EnglishThe common concern of us all is, without any ifs and buts, the maximum possible safety of our food, which, though, should also look good and taste good.
Meidän kaikkien yhteinen perimmäinen tavoitteemme on epäilemättä elintarvikkeidemme mahdollisimman suuri turvallisuus, mutta elintarvikkeidemme on oltava kauniitakin ja maistuttava hyvältä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to taste good" suomeksi

taste substantiivi
good adjektiivi
good substantiivi