"to tarnish" - Suomenkielinen käännös

EN

"to tarnish" suomeksi

EN

to tarnish [tarnished|tarnished] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to tarnish"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Mielestäni on epäoikeudenmukaista, että mielikuvaa unionista tahrataan ilman hyvää syytä.
EnglishThis problem threatens to tarnish budgetary procedure after budgetary procedure.
Ongelma uhkaa pilata talousarviomenettelyn toisensa jälkeen.
EnglishSuch moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Tällaiset liikkeet poispäin demokraattisista periaatteista tahraavat koko Euroopan unionin kuvan.
EnglishThe resolution was intended to tarnish my country’s honour, and is already being used for that purpose.
Päätöslauselman tarkoituksena oli mustamaalata kotimaani kunnia, ja sitä käytetäänkin jo tähän tarkoitukseen.
EnglishHowever, today we see the recurrence of some effort to tarnish the memory of the victims and deny that the genocide ever took place.
Tänään on meneillään yritys loukata uhrien muistoa ja kieltää, että koko kansanmurhaa edes tapahtui.
EnglishThis will tarnish the Belgian Presidency.
EnglishIf we mix up the two reconstruction missions, we will lose the trust of the population and tarnish the good reputation of this mission.
Jos nämä kaksi jälleenrakennusoperaatiota sekoitetaan toisiinsa, menetetään kansan luottamus ja pilataan tehtävämme hyvä maine.
EnglishAspects of EU policy such as this tarnish the image of the Union amongst its citizens and discourage people from interacting with it.
Tämänkaltaiset EU:n politiikan näkökohdat pilaavat unionin kuvaa kansalaisten silmissä ja estävät ihmisiä olemasta sen kanssa vuorovaikutuksessa.
EnglishThe EU bureaucratic machine is vast, and not only does it pose a threat to efficiency but it especially threatens to tarnish the Union’s reputation in the eyes of the public.
EU:n byrokratia on suunnaton ja se uhkaa, paitsi toiminnan tehokkuutta, erityisesti mustata unionin mainetta kansalaisten silmissä.
EnglishI would like to point out this precedent for the way in which accusations have been levelled against Romania, because this can perhaps tarnish the image of other European states too.
Haluan kiinnittää huomiota tähän ennakkotapaukseen tavasta, jolla syytöksiä on esitetty Romaniaa vastaan, koska se saattaa tahrata myös muiden eurooppalaisten valtioiden imagoa.
EnglishIt would not only be seriously detrimental to the safety and freedom of homosexuals in Uganda, but it would also tarnish the image of Uganda throughout the world and make it into a pariah.
Se ei ainoastaan uhkaa vaarantaa Ugandan homoseksuaalien turvallisuutta ja vapautta, vaan se voisi myös tahrata Ugandan maineen kaikkialla maailmassa ja tehdä siitä hylkiövaltion.