"tardiness" - Suomenkielinen käännös

EN

"tardiness" suomeksi

EN

tardiness {substantiivi}

volume_up
tardiness (myös: inertia, slowness, sluggishness)
tardiness

Esimerkkejä "tardiness"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat is the reasoning behind the Commission’s tardiness?
EnglishThe long journey excuses your tardiness.'
Täydellinen sitaatti kuuluu: " Tulette myöhään... mutta tulette! - ja matkan pituus, ..., on viivyntänne selityksenä."
EnglishDespite times of tardiness and misfortune, the unique European experiment has led to impressive results.
Ajoittaisesta hitaasta edistymisestä ja epäonnesta huolimatta ainutkertainen Eurooppa-kokeilu on johtanut vaikuttaviin tuloksiin.
EnglishSome people claim that the financial markets do not value the euro because of Europe' s tardiness in implementing structural reforms.
Jotkut väittävät, etteivät rahoitusmarkkinat arvosta euroa, koska Eurooppa on viivytellyt rakenneuudistuksia.
EnglishFurthermore, the tardiness of the Member States and industry in conforming to the new legal framework represents a further barrier to interoperability.
Myös jäsenvaltioiden ja rautatiealan hidastelu uuden lainsäädännön täytäntöönpanossa luo esteitä yhteentoimivuudelle.
EnglishI would like to point out that the tardiness of the Commission also increases the risk that the Czech Republic will delay ratification of agreements between the Union and Canada.
Muistuttaisin siitä, että komission vitkuttelu lisää myös sitä riskiä, että Tšekin tasavalta lykkää unionin ja Kanadan tekemien sopimusten ratifiointia.
EnglishOur tardiness in matters such as these is particularly disturbing in view of the fact that we have in fact seen a renewed increase in emissions, above all in the old Member States.
Viivyttelymme tämän kaltaisissa asioissa on erityisen häiritsevää, koska olemme saaneet havaita päästöjen jälleen kasvaneen, ennen muuta vanhoissa jäsenvaltioissa.