EN

tap {substantiivi}

volume_up
tap
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
Jos hana vuotaa, vastauksena ei ole sen sulkeminen vaan putken korjaaminen.
The running tap that is EU funding must be turned off.
EU:n rahoitus on kuin vuotava hana, joka on väännettävä kiinni.

Esimerkkejä "tap"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOpen the Search charm, enter Photo Gallery, and then tap or click Photo Gallery.
Avaa Hae-oikopolku, kirjoita photo gallery ja napauta tai valitse Photo Gallery.
EnglishTap or click the Tools tab, and then, under Error checking, tap or click Check.
Valitse Työkalut-välilehti ja valitse sitten Virheentarkistus-kohdasta Tarkista.
EnglishUnder Allowed apps and features, select Remote Desktop, and then tap or click OK.
Valitse kohdasta Sallitut sovellukset ja ominaisuudet Etätyöpöytä ja valitse OK.
EnglishSelect the Install new versions automatically check box, and then tap or click OK.
Valitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
EnglishTap or click the network you want to connect to, and then tap or click Connect.
Valitse se verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse sitten Yhdistä.
EnglishIf your child already has an email address, enter it, and then tap or click Next.
Jos lapsellasi on jo sähköpostiosoite, kirjoita se ja valitse sitten Seuraava.
EnglishIf you want to use a different name for the ripped files, tap or click File Name.
Jos haluat käyttää eri nimeä kopioiduille tiedostoille, valitse Tiedostonimi.
EnglishTo add a printer, tap or click Add a printer, and then follow the instructions.
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
EnglishIn the left pane, tap or click Time limits, and then do one of the following:
Napauta tai napsauta vasemman ruudun Aikarajat-kohtaa ja tee jompikumpi näistä:
English(From the menu, tap or click Contacts, and then tap or click Create New Group.
(Napauta tai valitse valikosta Yhteystiedot ja napauta tai valitse Luo uusi ryhmä.
EnglishJust select the folder, tap or click the Home tab, and then tap or click Rename.
Valitse tällöin kansio, valitse Aloitus-välilehti ja valitse sitten Nimeä uudelleen.
EnglishIf you don't see subscores and a base score, tap or click Rate this computer.
Jos et näe osapistemääriä ja peruspistemäärää, valitse Luokittele tämä tietokone.
EnglishTap or click the Tools tab, then, under Error checking, tap or click Check.
Valitse Työkalut-välilehti ja valitse sitten Virheentarkistus-kohdasta Tarkista.
EnglishUnder PC settings, tap or click Devices, and then tap or click Add a device.
Valitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Laitteet ja valitse sitten Lisää laite.
EnglishClick the email message, open the app commands, and then tap or click Flag.
Valitse sähköpostiviesti, avaa sovelluskomennot ja napauta tai valitse Merkitse.
EnglishOpen the Photos app and tap or click the service or website you want to connect to.
Avaa Valokuvat-sovellus ja valitse palvelu tai sivusto, johon haluat yhdistää.
EnglishUnder Allowed applications and features, select Remote Desktop, then tap or click OK.
Valitse kohdasta Sallitut sovellukset ja ominaisuudet Etätyöpöytä ja valitse OK.
EnglishTo switch from taking pictures to recording a video, tap or click Video mode.
Voit siirtyä kuvien ottamisesta videon tallentamiseen valitsemalla Videotila.
EnglishSelect the email message, open the app commands, and then tap or click Mail.
Valitse sähköpostiviesti, avaa sovelluskomennot ja napauta tai valitse Sähköposti.
EnglishEnter any other info you might have about the sender, and then tap or click Save.
Kirjoita mahdolliset muut tiedot lähettäjästä ja napauta tai valitse sitten Tallenna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tap":

tap