"tandem" - Suomenkielinen käännös

EN

"tandem" suomeksi

FI

"tandem" englanniksi

EN
EN

tandem {substantiivi}

volume_up
tandem
The tandem arrangement worked extremely well and I am pleased to be able to underline that here.
Tandem-järjestely toimi erittäin hyvin, ja olen tyytyväinen voidessani korostaa sitä täällä.
Saanko kysyä: Quousque tandem - Noiz arte?
FI

tandem {substantiivi}

volume_up
tandem (myös: tandempyörä)
Tandem-järjestely toimi erittäin hyvin, ja olen tyytyväinen voidessani korostaa sitä täällä.
The tandem arrangement worked extremely well and I am pleased to be able to underline that here.
May I ask: Quousque tandem - Noiz arte?

Esimerkkejä "tandem"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWould the Commission, in tandem with the presidency, like to promote this?
Haluaako komissio edistää tätä ehdotusta yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa?
EnglishNew technologies, developed by business and science in tandem, are our future.
Uudet teknologiat, joita yritykset ja tutkijat kehittävät yhdessä, ovat tulevaisuutemme.
EnglishThe revolutions will only be able to succeed if these two problems are resolved in tandem.
Vallankumoukset onnistuvat vain, jos nämä kaksi ongelmaa ratkaistaan yhdessä.
EnglishThis is a task that must be tackled in tandem with the institutions.
Tämä on tehtävä, johon on käytävä käsiksi yhteistyössä toimielinten kanssa.
EnglishThe new terrorism tsar should work in tandem with a privacy tsar.
Uuden "terrorismikeisarin" pitäisi työskennellä yhdessä "tietosuojakeisarin" kanssa.
EnglishMr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy.
Puheenjohtaja Barroso, sanoitte juuri, että haluatte tehdä yhteistyötä Herman Van Rompuyn kanssa.
EnglishCompetitiveness, cohesion and solidarity must progress in tandem.
Kilpailukykyä, yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta on edistettävä samanaikaisesti.
EnglishWe work very well in tandem with Mr Solana, as do our services.
Niin meidän kuin osastojemmekin yhteistyö jäsen Solanan kanssa on erittäin onnistunutta.
EnglishThe tandem arrangement worked extremely well and I am pleased to be able to underline that here.
Tandem-järjestely toimi erittäin hyvin, ja olen tyytyväinen voidessani korostaa sitä täällä.
EnglishWe cannot implement a measure unless it works in tandem with other measures.
Emme voi panna täytäntöön toimenpidettä, ellei se sovi saumattomasti yhteen muiden toimenpiteiden kanssa.
EnglishAbove all, I would like to thank the Commission for this, for being able to work with us on this in tandem.
Kiitän ennen kaikkea komissiota, että se on työskennellyt tässä yhdessä kanssamme.
EnglishTo that end, we must manage to work in tandem with SMEs.
Meidän olisikin työskenneltävä tässä yhdessä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.
EnglishThat is why the Group of the Greens, in tandem with the Socialist Group, is tabling four extra amendments.
Siksi vihreiden ryhmä esittää yhdessä sosialistiryhmän kanssa neljä lisätarkistusta.
EnglishI would like to thank the rapporteur for the work she has done in tandem with the shadow rapporteurs.
Haluan kiittää esittelijää työstä, jota hän on tehnyt yhdessä varjoesittelijöiden kanssa.
EnglishHe suggested that we should move in tandem in both cases.
Hän esitti, että meidän pitäisi edetä samaa vauhtia molemmissa.
EnglishRegional purchasing power will be increased in tandem with value creation, and income and living standards will rise.
Lisäarvon luonnin ohella paikallinen ostokyky kohoaa ja tulot ja elintaso nousevat.
EnglishAirlines and airport administrations have everything to gain by seeking to work in tandem.
Lentoyhtiöillä ja lentoasemahallinnolla on kaikki voitettavanaan pyrittäessä toiminnan täydentävään luonteeseen.
EnglishThe conditionality attaching to loans will undoubtedly run in tandem with the requirements of the stability pact.
Lainojen mukana tuleva ehdollisuus käy nimittäin yksiin vakaussopimuksen vaatimusten kanssa.
EnglishWe have worked in tandem (me being last year's rapporteur), and that brings me to my first point.
Olemme tehneet töitä yhdessä - olinhan viime vuonna esittelijänä. Tästä pääsenkin ensimmäiseen huomautukseeni.
EnglishThey must also work in tandem with each other in order to prevent and trace illegal waste shipments.
Jäsenvaltioiden on myös tehtävä keskenään yhteistyötä laittomien jätteiden siirtojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tandem":

tandem
Muita sanoja