"to talk into" - Suomenkielinen käännös

EN

"to talk into" suomeksi

volume_up
to talk into {transitiiviverbi}
EN

to talk into {transitiiviverbi}

volume_up
to talk into

Esimerkkejä "to talk into"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä.
EnglishYou talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Arvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
EnglishI talk to Parliament and, when I leave Parliament, I talk to groups of visitors.
Puhun ensin parlamentille, ja kun poistun täältä, puhun vieraileville ryhmille.
EnglishTalk of inflation stability began in 2006, when the Euro Zone started to expand.
Puheet inflaatiovakaudesta alkoivat vuonna 2006, kun euroalue alkoi laajentua.
EnglishTalk of genuine democracy is meaningless unless there is also genuine equality.
Aidosta demokratiasta on turha puhua, ellei siihen sisälly myös aitoa tasa-arvoa.
EnglishThis talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
Älyllinen tyhjyys: käytettyjä termejä ei ole edes määritelty. Mitä on rasismi?
EnglishBefore you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
Ennen kuin painat virtapainiketta, keskustellaan siitä, millainen pelaaja olet.
EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Tästä ovat todisteena Venäjän puheet etuoikeutetuista eduista lähialueillaan.
EnglishBecause the only basis for being able to talk to each other at all is mutual trust.
Toisen kanssa keskusteleminen edellyttää nimittäin molemminpuolista luottamusta.
English15:03 And I want to turn now, briefly, to talk about that book, which I've read.
15:03 Haluan nyt siirtyä puhumaan -- lyhyesti -- tuosta lukemastani kirjasta.
EnglishWe talk in the industry of ‘just on time’, and that is where the problem lies.
Teollisuudessa käytetään ilmaisua "juuri ajoissa", ja ongelma piilee juuri tässä.
EnglishThere is a lot of talk about them at the moment, but they are not really known.
Niistä puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta todellisuudessa niitä ei tiedetä.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights did not talk about tobacco.
Oikeusasioita käsittelevä valiokunta ei ole tarkastellut tupakka-asioita lainkaan.
EnglishI am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.
Olen varma, että keskinäisen keskusteluvalmiuden ansiosta saamme sopimuksen aikaan.
EnglishThis subject is so important that we need to talk about it at other times as well.
Aihe on niin merkittävä, että meidän on keskusteltava siitä myös muina aikoina.
EnglishAnd people would come up to me after the conference, after my talk, men and women.
Ihmiset tulivat luokseni konferenssin jälkeen, puheeni jälkeen, miehiä ja naisia.
EnglishWhen we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
Kun puhumme uhanalaisista eläinlajeista, meidän on ilman muuta tuettava niitä.
EnglishWe cannot talk about a serious single market with such distortions of competition.
Emme voi puhua todellisista sisämarkkinoista, kun kilpailu on näin vääristynyttä.
EnglishWe have a strong, dense relationship with Iraq, and talk about it a great deal.
Meillä on vahvat ja tiiviit suhteet Irakiin ja me keskustelemme siitä paljon.
EnglishIf that is the case, I think it is too early to talk about peacekeeping forces.
Jos tästä on kyse, on luullakseni liian varhaista puhua rauhanturvajoukoista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to talk into" suomeksi

talk substantiivi
to get into verbi
to key into verbi
to look into verbi
to tap into verbi
to foray into verbi
Finnish
to cut into verbi
Finnish
to turn into verbi
Finnish
to bump into verbi
to enter into verbi
Finnish
to go into verbi
to grow into verbi
Finnish