"takeoff" - Suomenkielinen käännös

EN

"takeoff" suomeksi

EN

takeoff {substantiivi}

volume_up
takeoff (myös: departure, egress, start, vacation)
Emissions-based differential take-off and landing charges are needed at airports.
Lentokentillä tarvitaan päästöihin perustuvat erilaiset lähtö- ja laskeutumismaksut.
I also understand that slots are not just about take-off and landings.
Ymmärrän myös, ettei lähtö- ja saapumisajoissa ole kyse pelkästään nousuista ja laskuista.
EU legislation clearly regulates the rights I have if my luggage is lost at an airport or a plane's take-off is delayed for a long time.
EU:n lainsäädännöllä säännellään selkeästi oikeuksiani, jos matkatavarani katoavat lentokentällä tai jos lentokoneen lähtö viivästyy kauan.
The takeoff or landing of one Chapter 2 aircraft takes up the noise space of five comparable Chapter 3 aircraft.
Siellä yhden 2 lukuun kuuluvan lentokoneen nousu ja lasku aiheuttaa yhtä paljon melua kuin viiden 3 lukuun kuuluvan lentokoneen nousut ja laskut yhteensä.
What, though, would be the point of an economic take-off which would destroy the environment of a country, sacrificing its ecological potential?
Minkä arvoinen sitten olisi taloudellinen nousu, joka tuhoaisi jonkin maan luonnon ja uhraisi sen ekologiset varat?
At Schiphol airport the take-off and landing of a Chapter 2 plane takes up the 'noise space' of a minimum of five comparable Chapter 3 planes.
Schipholin lentokentällä H2-lentokoneen nousu ja lasku vie vähintään viiden vastaavanlaisen H3-lentokoneen käyttämän " äänitilan" .

Esimerkkejä "takeoff"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEmissions-based differential take-off and landing charges are needed at airports.
Lentokentillä tarvitaan päästöihin perustuvat erilaiset lähtö- ja laskeutumismaksut.
EnglishTake-off and landing times are also of considerable economic importance for air carriers.
Ajoilla on myös huomattava taloudellinen merkitys lentoliikenteen harjoittajille.
EnglishAround 75 % of aircraft are involved in accidents during approach, landing or take-off.
Noin 75 % lentokoneista joutuu onnettomuuksiin laskeutumisen tai nousun yhteydessä.
EnglishWe want some take-off from the Commission, not just cruising along.
Haluamme komissiolta jonkinlaisia ponnistuksia, ei pelkkää tuulen mukana ajelehtimista.
EnglishI also understand that slots are not just about take-off and landings.
Ymmärrän myös, ettei lähtö- ja saapumisajoissa ole kyse pelkästään nousuista ja laskuista.
EnglishCurrent competition is based on price, take-off times and service on board.
Nyt kilpaillaan hinnoilla, lähtöajoilla ja palvelulla.
EnglishWe have to see if we can get real take-off on fighting poverty.
Meidän täytyy yrittää saada köyhyyden torjunta kunnolla vauhtiin.
EnglishAnd then when they came to a stop, the boy would do a sudden vertical takeoff, 100 foot in the air, and then disappear.
Auton pysähtyessä poika hypähti yhtäkkiä 30 m pystysuoraan ilmaan ja katosi.
EnglishIn my opinion, the requirement by airlines for the declaration to be made prior to take-off is only reasonable.
Mielestäni lentoyhtiöiden vaatimus jo ennen lentoa tapahtuvasta ilmoituksesta on kohtuullinen.
EnglishThis weakness has not been totally surmounted, but it has at least been assuaged by means of a helpful take-off programme.
Tätä heikkoa kohtaa ei tosin ole täysin voitettu, mutta sitä on kuitenkin lievennetty järkevällä vauhdittamis kampanjalla.
EnglishWhat, though, would be the point of an economic take-off which would destroy the environment of a country, sacrificing its ecological potential?
Minkä arvoinen sitten olisi taloudellinen nousu, joka tuhoaisi jonkin maan luonnon ja uhraisi sen ekologiset varat?
EnglishIt would make a lot of sense to take a combination of the number of passengers and also maximum take-off weight as the basis for assessment.
Arvioinnin perustana olisi erittäin järkevää käyttää matkustajien määrän ja suurimman sallitun lentoonlähtömassan yhdistelmää.
EnglishThe takeoff or landing of one Chapter 2 aircraft takes up the noise space of five comparable Chapter 3 aircraft.
Siellä yhden 2 lukuun kuuluvan lentokoneen nousu ja lasku aiheuttaa yhtä paljon melua kuin viiden 3 lukuun kuuluvan lentokoneen nousut ja laskut yhteensä.
EnglishAnother important matter: all aircraft upwards of a take-off weight of 5.7 tonnes must be included in the emissions trading scheme.
Toinen tärkeä asia on se, että päästökauppajärjestelmään pitäisi sisällyttää kaikki lentokoneet, joiden lentoonlähtöpaino on yli 5,7 tonnia.
EnglishAt Schiphol airport the take-off and landing of a Chapter 2 plane takes up the 'noise space' of a minimum of five comparable Chapter 3 planes.
Schipholin lentokentällä H2-lentokoneen nousu ja lasku vie vähintään viiden vastaavanlaisen H3-lentokoneen käyttämän " äänitilan" .
EnglishEU legislation clearly regulates the rights I have if my luggage is lost at an airport or a plane's take-off is delayed for a long time.
EU:n lainsäädännöllä säännellään selkeästi oikeuksiani, jos matkatavarani katoavat lentokentällä tai jos lentokoneen lähtö viivästyy kauan.
EnglishIn Germany the accident triggered a fierce public debate on safety standards, landing and take-off bans, blacklists, etcetera.
Meillä Saksan liittotasavallassa alkoi julkisuudessa kiivas keskustelu turvallisuusmääräyksistä, laskeutumis- ja lähtökielloista, mustista listoista jne.
EnglishI asked then and I am still asking today: how can Romanian and Bulgarian farmers reconcile the 'takeoff' procedure with the 'soft landing' procedure?
Kysyin silloin ja kysyn yhä edelleen: miten Romanian ja Bulgarian viljelijät voivat sovittaa yhteen "irtautumismenettelyn" ja "pehmeän laskun"?
EnglishThe impact of investments will be all the greater if financial efforts are focused on those projects that are ready for take-off instead of being dispersed.
Investointien vaikutus on sitäkin suurempi, jos rahoitukselliset voimavarat keskitetään käynnistysvalmiisiin hankkeisiin hajottamisen sijaan.
EnglishMadam President, the elimination of internal frontiers resulting from the single European market as of 1992 marked the take-off of the Community transit problem.
Arvoisa puhemies, sisäisten rajojen poistaminen vuonna 1993 yhtenäismarkkinoiden seurauksena oli käännekohta yhteisön passitusongelmalle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "takeoff":

takeoff