"to take the trouble" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take the trouble" suomeksi

EN

to take the trouble {verbi}

volume_up
1. yleinen
to take the trouble
2. "positive context"
to take the trouble (myös: to bother)

Esimerkkejä "to take the trouble"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is unfortunate that the President did not take the trouble to be here today.
On valitettavaa, ettei neuvoston puheenjohtaja vaivautunut saapumaan tänne tänään.
EnglishBut those who take the trouble to grasp it see the value and see the potential benefits.
Ne, jotka näkevät vaivaa tajutakseen sen, näkevät kuitenkin sen arvon ja mahdolliset edut.
EnglishWe shall take the trouble to study these reports carefully.
Mekin näemme vaivaa keskustellaksemme kunnollisesti näistäkin mietinnöistä.
EnglishPlease take the trouble to read the Rules of Procedure and apply them.
Olkaa hyvät, lukekaa työjärjestys ja noudattakaa sitä.
EnglishGovernments held to democratic account generally take more trouble over the welfare of their people.
Hallitukset, jotka ovat demokratian pohjalta tilivelvollisia, huolehtivat yleensä paremmin kansansa hyvinvoinnista.
EnglishWe European politicians should therefore take the trouble to consider how we can turn this situation round.
Siksi meidän eurooppalaisten poliitikkojen olisi jaksettava miettiä, miten voimme kääntää tilanteen voitoksi.
EnglishMight it not be an idea - and one that you could take on board today - perhaps to take the trouble to visit amazon.de or amazon.com?
Kannattaisikohan vaivautua tutustumaan - ehkä jo tänään - amazon.de- tai amazon.com-sivustojen toimintaan?
EnglishTo protect non-professional investors, financial companies need to take the trouble to check their level of knowledge and their resources.
Rahoitusyhtiöiden on ei-ammattimaisten sijoittajien suojelemiseksi arvioitava tietämyksensä ja resurssiensa laatu.
EnglishI find it most regrettable that he did not take the trouble to inform the Committee on the Environment at any stage of his dealings.
Valitan syvästi, ettei hän ole koskaan vaivautunut tiedottamaan ympäristövaliokunnalle neuvottelujensa kaikista vaiheista.
EnglishYesterday evening at 11.45 p.m. the UPE Group did not even take the trouble to be here - not a single one of them turned up.
Eilen illalla kello 23.45, arvoisa puhemies, UPE-ryhmä ei edes vaivautunut olemaan paikalla, yksikään ryhmän jäsenistä ei ollut paikalla.
EnglishHe was the only one to take the trouble to introduce himself to the non-attached Members of the European Parliament and to answer their questions.
Hän oli ainoa, joka vaivautui esittelemään itsensä Euroopan parlamentin sitoutumattomille jäsenille ja vastaamaan heidän kysymyksiinsä.
EnglishAmnestycomplains, for example, that the governments of the Union’s Member States often do not even take the trouble to reply when it contacts them.
Amnestyvalittaa muun muassa sitä, etteivät unionin jäsenvaltioiden hallitukset vaivaudu useinkaan edes vastaamaan sen yhteydenottoihin.
EnglishI was recently asked by some people attending a public meeting why they should take the trouble to elect representatives to the European Parliament.
Minulta kysyttiin äskettäin eräässä julkisessa tilaisuudessa, miksi ollenkaan kannattaa vaivautua äänestämään edustajia Euroopan parlamenttiin.
EnglishThe President of the Council has stated today that Europeans do not take the trouble to read the Strategy, and that they do not like it, but that is not their fault.
Neuvoston puheenjohtaja totesi tänään, että eurooppalaiset eivät vaivaudu lukemaan strategiaa eivätkä pidä siitä mutta ettei se ole heidän syynsä.
EnglishMr President, there are very, very few Europeans who take the trouble to look at the products which they consume, be they coffee, sugar or chocolate.
Arvoisa puhemies, niitä eurooppalaisia, jotka vaivautuvat tarkkailemaan kuluttamiaan tuotteita, olipa kyse sitten kahvista, sokerista tai suklaasta, on vähän, hyvin vähän.
EnglishIn particular, as has been said already, even by our Left-wing MEPs, should the European Parliament not first take the trouble to put its own house in order?
Kuten jopa parlamentin vasemmistosiiven jäsenet jo aiemmin kysyivät, eikö erityisesti Euroopan parlamentin pitäisi ensin vaivautua laittamaan omat asiansa järjestykseen?
EnglishThe MEP was not allowed to take the floor to defend himself before his fellow Members, who incidentally did not take the trouble to read up on the facts of the case.
Tämä parlamentin jäsen ei saanut käyttää puheenvuoroa puolustaakseen itseään kollegoidensa edessä, jotka sattumoisin eivät vaivautuneet perehtymään tapauksen tosiasioihin.
EnglishI hope that the new Danish Parliament will have members who take the trouble to read the Commission's annual programme and the EU legislative proposals and consider them.
Toivon, että Tanskan uudessa parlamentissa on jäseniä, jotka vaivautuvat lukemaan komission vuosittaisen ohjelman ja Euroopan unionin säädösehdotuksia ja harkitsemaan niitä.
EnglishIt seems to me that if a spokesman cannot take the trouble to be here for this entire debate and be here on time for his own speaking time he should not be allowed to speak at all.
Minusta asia on niin, että jos ryhmän puheenvuoron pitäjä ei edes vaivaudu tulemaan paikalle koko keskustelun ajaksi ja olemaan paikalla omana puheaikanaan, hänen ei tulisi saada puhua lainkaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take the trouble" suomeksi

take substantiivi
the artikkeli
trouble substantiivi
Muita sanoja