"to take the initiative" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take the initiative" suomeksi

EN

to take the initiative {verbi} [Idiomi]

volume_up
to take the initiative
I would like to have a reply from Mrs Short, on behalf of the Council about whether she will take the initiative, at the latest...
Tästä asiasta haluaisin mielelläni rouva Shortilta neuvostosta vastauksen vielä tänään, aikovatko he ryhtyä toimeen, tai viimeistään...

Esimerkkejä "to take the initiative"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would like to urge the Danish Presidency to take an initiative in this area.
Kehottaisin puheenjohtajavaltio Tanskaa tekemään tätä asiaa koskevan aloitteen.
EnglishIn the current situation, you have a duty to take the initiative in this area.
Velvollisuutenne on nyt tässä tilanteessa käyttää aloiteoikeuttanne tässä asiassa.
EnglishSo my question is whether the Commission could take an initiative in this area.
Haluaisin kysyä tässä yhteydessä, eikö komissio voisi tehdä tätä koskevan aloitteen.
EnglishOur fate is in your hands, but you must have the courage to take the initiative now.
Kohtalomme on käsissänne, mutta teillä on oltava rohkeutta tehdä tämä aloite nyt.
EnglishIt is that we want the Commission to take an initiative on the Baltic Sea Strategy.
Haluamme, että komissio tekee Itämeren alueen strategiaa koskevan aloitteen.
EnglishWe therefore believe that it is up to the Member States to take the initiative.
Näin ollen olemme sitä mieltä, että aloitteen on tultava jäsenvaltioilta.
EnglishI think we, the European Parliament, have to take the initiative in this field.
Mielestäni meidän, Euroopan parlamentin, on tehtävä tässä asiassa aloite.
EnglishI expect the Council and the Swedish Presidency to take the initiative in this matter.
Odotan tätä asiaa koskevia aloitteita neuvostolta ja puheenjohtajavaltio Ruotsilta.
EnglishWe have to have a more democratic Union which allows citizens to take the initiative.
Meillä täytyy olla demokraattisempi unioni, joka sallii kansalaisten tehdä aloitteita.
EnglishAs to your question, I can only repeat that the Commission has to take the initiative.
Haluaisin sanoa esille ottamanne kysymyksen osalta vielä kerran: aloitteen tekee komissio.
EnglishThe Commission needs to shoulder its duty and obligation to take the initiative.
Komission on kannettava vastuunsa ja velvoitteensa antaa aloite.
EnglishSuppose 13 Member States take an initiative and present it to the Commission.
Kuvitelkaamme, että 13 jäsenvaltiota päättää tehdä aloitteen ja ne esittävät sen komissiolle.
EnglishTherefore, I believe we need to take an initiative at European level, too, ladies and gentlemen.
Tästä syystä katson, että meidän on tehtävä aloite myös Euroopan unionin tasolla.
EnglishI would urge the political parties in South Africa to take the initiative themselves.
Kehotan Etelä-Afrikan poliittisia puolueita ryhtymään toimiin itse.
EnglishIt may be useful that we, together with the women involved, should take an initiative.
Olisi ehkä hyödyksi, jos sittenkin tekisimme asianomaisten naisten kanssa asiasta aloitteen.
EnglishThe Union could take the initiative and organize an international conference on the issue.
Unioni voisi tehdä aloitteen kansainvälisen konferenssin järjestämiseksi tästä aiheesta.
EnglishThe European Union has an obligation to take an initiative in this direction.
Euroopan unionilla on velvollisuus tehdä tämänsuuntainen aloite.
EnglishDoes the Council intend to take any initiative on the basis of this recommendation?
Aikooko neuvosto tehdä jonkin aloitteen tämän suosituksen takia?
EnglishWe are therefore still in the hands of those who would like to take an initiative in this regard.
Olemme siis edelleen niiden käsissä, jotka haluavat tehdä tässä asiassa aloitteen.
EnglishParliament can take the initiative; at any rate, it can vote on it.
Parlamentti voi tehdä aloitteen; joka tapauksessa se voi äänestää siitä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take the initiative" suomeksi

take substantiivi
initiative substantiivi
the artikkeli