"to take part" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take part" suomeksi

EN

to take part {verbi}

volume_up
They were not allowed to take part in the peaceful demonstrations.
Heille ei annettu lupaa osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin.
Women researchers should therefore be given the opportunity to take part in programmes.
Naistutkijoille olisikin annettava mahdollisuus osallistua ohjelmiin.
Mr President, it is a great privilege to take part in this important debate.
Arvoisa puhemies, on suuri kunnia osallistua tähän tärkeään keskusteluun.

Esimerkkejä "to take part"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
(EN) Arvoisa puhemies, en aio ottaa osaa tähän typerään keskusteluun nesteistä.
EnglishWe do not therefore wish to take part in this vote which we regard as partisan.
He eivät siis halua osallistua tähän äänestykseen, jota he pitävät puolueellisena.
EnglishThe question is no longer whether, but when, the United States will take part.
Kysymys ei enää kuulukaan, tuleeko Yhdysvallat mukaan, vaan milloin se tulee.
EnglishThe European Parliament should take part in assessing voluntary cooperation.
Ja Euroopan parlamentin on osallistuttava vapaaehtoisen yhteistyön arviointiin.
EnglishI am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Olen varma, että parlamentti ottaa aktiivisesti osaa tähän päätöksentekoprosessiin.
EnglishHis Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Hänen pyhyytensä on tänään ilmoittanut osallistuvansa itsekin tähän nälkälakkoon.
EnglishAs a democratic country, Taiwan should be able to take part in such organisations.
Taiwanin, joka on demokraattinen valtio, pitäisi toki voida olla mukana järjestössä.
EnglishI ask for it to be recorded in the Minutes that I did not take part in the vote.
Haluaisin siten pöytäkirjaan merkittävän, etten osallistunut äänestykseen.
EnglishThe Australian Government thinks that Fiji should not take part in this competition.
Australian hallituksen mielestä Fidži ei saisi osallistua tähän kilpailuun.
EnglishMr President, it is important that not only Spaniards take part in this debate.
Arvoisa puhemies, on tärkeää, että tähän keskusteluun ei osallistu vain espanjalaisia.
EnglishThat in itself is good news, but it is not enough for them to be able to take part.
Tämä on jo sinänsä hyvä uutinen, mutta ei riitä, että nämä kielet voivat osallistua.
EnglishOn Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
Tiistai-iltana matkustin Puolaan osallistuakseni kansainväliseen kokoukseen.
EnglishApplicant countries may take part but often they lack the resources to do so.
Hakijamaat voivat osallistua, mutta niillä on usein liian vähän omia varoja.
EnglishI only wish that a few British journalists could take part in the programme as well.
Toivoisin vain, että myös muutamat brittitoimittajat voisivat osallistua ohjelmaan.
EnglishA new and valuable discussion has commenced, and we want to take an active part in it.
Uusi ja arvokas keskustelu on alkanut, ja haluamme osallistua siihen aktiivisesti.
EnglishThey will in any event spur me on to take part and to denounce the Council's ambivalence.
Tämä kannustaa minua osallistumaan ja tuomaan julki neuvoston kaksinaamaisuuden.
EnglishPerhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
Unohdin ehkä kirjoittaa nimeni siihen, mutta osallistuin eilen kaikkiin äänestyksiin.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlamentti osallistuu neuvotteluun myöhemmin tehtävästä pitkäaikaisesta sopimuksesta.
EnglishI have identified three major areas where the EU can take a leading part.
Olen yksilöinyt kolme tärkeintä alaa, joilla EU voi toimia suunnan näyttäjänä.
EnglishWe notice that the Council is in its place in order to take part in Council questions.
Panemme merkille, että neuvosto on paikalla osallistuakseen neuvoston kyselytuntiin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take part" suomeksi

take substantiivi
part substantiivi
body part substantiivi
to part verbi
the greater part substantiivi
Finnish