"to take over" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take over" suomeksi

volume_up
to take over {transitiiviverbi}

EN to take over
volume_up
{verbi}

to take over (myös: to buy, to purchase, to redeem)
The result of this directive will be that in future protected companies will be able to take over unprotected companies.
Tämän direktiivin tulos on, että jatkossa suojatut yritykset voivat ostaa suojattomia yrityksiä.
The take-over of a rare earth elements mine by a Chinese mining company was recently blocked in Australia.
Australiassa estettiin äskettäin kiinalaisen kaivosyhtiön yritys ostaa harvinaisia maametalleja louhiva kaivos.
The next point agreed was that the trusteeship solution did not mean any prejudging of which bidder was to take over the company.
Toiseksi sovittiin, ettei Treuhand-järjestely tarkoita ennakkopäätöstä siitä, kuka tarjoaja ostaa yrityksen.
to take over (myös: to annex, to hijack)
There is no reason why the European Union should not take over the powers of that Treaty.
Ei ole mitään syytä, miksi Euroopan unionin ei tulisi ottaa haltuunsa tuon perustamissopimuksen valtuuksia.
But they come up against KLA civil leaders wherever the KLA has been able to take over the office of civil leader.
Mutta se kompastuu UCK:ta edustaviin kunnanjohtajiin kaikkialla, missä UCK:n on onnistunut ottaa haltuunsa paikallishallinnon johtajan toimi.
They want to take over public sectors which are essential to our citizens' lives and which have until now been the responsibility of the State.
Monikansalliset yhtiöt haluavat nyt mennä pitemmälle, ne haluavat ottaa haltuunsa kansalaisten elämälle tärkeän julkisen sektorin, joka on ollut valtioiden vastuulla.
The less useful species can take over the niche vacated by the more desirable ones.
Hyödyttömämpi kalalaji voi vallata halutumman kalalajin jättämän paikan.
He added that our society, democracy and institutions could not allow the jungle to take over.
Hän lisäsi, että yhteiskuntamme, demokratiamme ja instituutiomme eivät saisi antaa viidakon vallata niitä.
I am also concerned about the plans for Monsanto to take over the Dutch seed company De Ruiter, a firm that is amongst the top ten in the world.
Olen myös huolissani Monsanton suunnitelmista vallata hollantilainen siemenyritys De Ruiter, joka on yksi maailman kymmenestä tärkeimmästä siemenyrityksestä.
to take over
to take over (myös: to fill in, to supply)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take over" suomeksi

take substantiivi
to take verbi
over adjektiivi
over adverbi
over prepositio
over interjektio
Finnish

Esimerkkejä "to take over"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe principle of prevention must take precedence over all other considerations.
Ennaltaehkäisyn periaatehan pitää asettaa kaikkien muiden perustelujen edelle.
EnglishVietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
Vietnam on hieno maa ja se saa ASEAN-valtioiden puheenjohtajuuden vuonna 2010.
EnglishIn that context, the Commission will take over the WEU police mission in Albania.
Niissä puitteissa komissio ottaa itselleen WEU:n poliisitehtävät Albaniassa.
EnglishLet us not allow animals to take precedence over human beings and human health.
Ovathan ihmiset ja ihmisten terveys mielestämme arvokkaampia kuin eläimet.
EnglishI therefore propose to take it over and it should be put to the vote immediately.
Ehdotan sen tähden, että otan mietinnön nimiini, ja tästä tulisi äänestää välittömästi.
EnglishThese elections will determine the direction Ukraine will take over the next four years.
Vaaleissa päätään, minkä suunnan Ukraina omaksuu seuraavien neljän vuoden aikana.
EnglishWe showed that we were listening and that we would take action over their concerns.
Osoitimme kuuntelevamme ja huolehtivamme ihmisten huolenaiheena olevista kysymyksistä.
EnglishThe interest of Europe as a whole must take precedence over partial viewpoints.
Euroopan etu kokonaisuutena on oltava etusijalla yksipuolisiin näkökantoihin verrattuna.
EnglishA request to raise such a point shall take precedence over all other requests to speak.
Tällainen puheenvuoropyyntö ohittaa järjestyksessä kaikki muut puheenvuoropyynnöt.
EnglishI would like to take that oral amendment over, and it was signalled in the debate.
Haluaisin esittää kyseisen suullisen tarkistuksen. Asiasta mainittiin keskustelun aikana.
EnglishIn this case health reasons should take priority over economic considerations.
Terveydellisten näkökohtien on tässä tapauksessa mentävä taloudellisten arvioiden edelle.
EnglishApparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Ilmeisesti öljyyn ja maakaasuun liittyvät intressit menevät Pariisissa kaiken muun edelle.
EnglishIt is now Europe's turn to take over on behalf of its 350 million inhabitants.
Nyt on Euroopan vuoro asettua tilalle 350 miljoonaa asukastaan varten.
EnglishHowever, we must take care not to over-regulate, which is a risk in the current mood.
On kuitenkin varottava ylisääntelemästä, mikä on vaarana nykyisen ilmapiirin vallitessa.
EnglishThe Netherlands take over the Presidency of the Council of the European Communities.
Alankomaista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 
EnglishIndustry must itself take over and show greater interest than it has done hitherto.
Teollisuuden on itse otettava asia hoitaakseen ja osoitettava entistä enemmän kiinnostusta.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Jälleen kerran kaupallisilla ja sotilaallisilla intresseillä on etusija ihmisoikeuksiin nähden.
EnglishThe Netherlands take over the Presidency of the Council of the European Communities.
Alankomaista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.
EnglishI would make it clear that Mr Monti will take over from him immediately.
Tarkennan heti, että komissaari Monti tulee välittömästi hänen tilalleen.
EnglishIf we truly believe in solidarity then we cannot allow national egoism to take over.
Jos todella uskomme yhteisvastuuseen, emme voi antaa ylivaltaa kansalliselle itsekkyydelle.