"to take for granted" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take for granted" suomeksi

EN

to take for granted {verbi}

volume_up
Se on tapa, jota me emme saa koskaan pitää itsestään selvänä asiana.
pitää itsestään selvänä
As Mr Simpson has said very correctly, this is a process which we can never take for granted or regard as having come to an end.
Sitä ei voi koskaan pitää itsestään selvänä, saavutettuna ja päättyneenä prosessina, kuten jäsen Simpson sen sanoi oikein hyvin.
However, we must not take for granted the great outpouring of support from the public, who were way ahead of the politicians.
Emme saa kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä sitä valtaisaa tukea, jota paljon poliitikkoja edellä olleet kansalaiset ovat antaneet.
Today it is too easy to take for granted the firm foundations of the new Europe in which we live, a Europe of freedom and shared values.
Uudessa Euroopassa, jossa me elämme, vapauden ja yhteisten arvojen Euroopassa vakaita perustuksia on nykyään helppoa pitää itsestäänselvyytenä.

Esimerkkejä "to take for granted"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPeace is not something we can take for granted; we have to work on it every day.
Emme voi pitää rauhaa itsestään selvänä, vaan sen eteen on tehtävä työtä joka päivä.
EnglishAnd of course, they want the toys and the tools that many of us take for granted.
He haluavat tietenkin samat lelut ja työkalut, joita monet meistä pitävät selviönä.
EnglishWithout the workers in this industry we would not enjoy the fish we take for granted.
Ilman alan työntekijöitä emme saisi nauttia kalasta, jota pidämme itsestään selvyytenä.
EnglishWe cannot even take for granted that it exists where people have sworn to uphold it.
Se ei ole itsestäänselvyys sielläkään, missä sen nimiin vannotaan.
EnglishIt means challenging what we take for granted, things that we think are obvious.
Siinä kyseenalaistetaan se, jonka olemme ottaneet annettuna, asiat, jotka ovat meille itsestäänselviä.
EnglishIt would be the height of folly to take for granted the undoubted improvements which have occurred.
Olisi aivan hullua pitää tapahtuneita kiistattomia parannuksia itsestäänselvyyksinä.
EnglishMany things that we take for granted in Europe can get you killed in Iran.
Monet sellaiset asiat, joita me Euroopassa pidämme itsestäänselvyyksinä, voivat Iranissa maksaa henkesi.
EnglishWe cannot take for granted that countries that have attained membership will thrive in such a market.
Ei ole itsestään selvää, että jäsenyyttä hakeneet maat menestyvät sellaisilla markkinoilla.
EnglishHowever, it is also extremely important to me to point something out that many people actually take for granted.
Minusta on kuitenkin erittäin tärkeää todeta eräs monille oikeastaan itsestään selvä asia.
EnglishThe lives of all our citizens, especially our young people, are too precious to take for granted.
Kansalaistemme, erityisesti nuorten, elämä on liian arvokas voidaksemme pitää sitä itsestään selvänä asiana.
EnglishThat is a habit we must never take for granted.
Se on tapa, jota me emme saa koskaan pitää itsestään selvänä asiana.
EnglishEveryone is denied the basic utilities that all of us in this House take for granted.
Sellaiset perushyödykkeet, jotka ovat itsestäänselvyys kaikille täällä parlamentissa, on evätty kaikilta palestiinalaisilta.
EnglishThat is not something we can take for granted when there is a debate that includes the discharge of the Council.
Emme voi pitää tätä itsestäänselvyytenä, kun keskustelussa käsitellään myös neuvoston vastuuvapautta.
EnglishMr Liu wants nothing more for China than those basic freedoms and civil rights that we take for granted.
Liu Xiaobo haluaa vain Kiinaan ne samat perusvapaudet ja kansalaisoikeudet, joita me pidämme itsestään selvinä.
EnglishIt's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.
EnglishDeveloping countries are not going to take for granted the situation that has been put to them with the only choice they have.
Kehitysmaat eivät pidä itsestään selvänä tilannetta, jossa niillä on vain yksi vaihtoehto.
EnglishUsing Finnish (or any other) euro coin to buy a Madrid metro ticket is something we take for granted.
Pidämme jo itsestään selvänä sitä, että voimme ostaa suomalaisella (tai millä tahansa muulla) eurokolikolla metrolipun Madridissa.
EnglishWe must never take for granted our great European project, but we must fight each day to strengthen it.
Emme saa koskaan pitää suurenmoista Eurooppa-hankettamme itsestäänselvyytenä, vaan meidän on pyrittävä vahvistamaan sitä päivittäin.
EnglishThat is something we men take for granted, not so women, even in Central European societies, not by a long shot.
Tätä me miehet pidämme itsestäänselvyytenä, eivät niinkään naiset edes länsieurooppalaisissa yhteiskunnissa, ei sinne päinkään.
EnglishMadam President, in the debate over so-called climate change, we take for granted a few disputable prerequisites.
Arvoisa puhemies, keskustelussa niin sanotusta ilmastonmuutoksesta pidämme itsestäänselvyyksinä muutamia kiistanalaisia oletuksia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take for granted" suomeksi

take substantiivi
for prepositio
for konjunktio
Muita sanoja