"to take a break" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take a break" suomeksi

EN

to take a break {verbi}

volume_up
to take a break (myös: to have a break, to rest)
to take a break (myös: to rest)

Esimerkkejä "to take a break"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe should take a break from that, because what we must do is to bring about a cease-fire.
Meidän on laitettava asia hyllylle, koska nyt on saatava aikaan tulitauko.
EnglishWhy not when the highway code recommends that car drivers should take a break every two hours?
Eikö liikenneturvallisuudessa suositella autoilijoille taukoa kahden tunnin välein?
EnglishBut in politics there are no breaks and in the European Union we cannot take any break or stop.
Politiikassa ei kuitenkaan ole taukoja, eikä Euroopan unioni voi pitää taukoa tai pysähtyä.
EnglishPossibly, for these three reasons, in colloquial terms, we should take a break in our journey.
Näistä kolmesta syystä meidän olisi kenties keskeytettävä matkamme.
EnglishIt is therefore important that we should take a break now before we contemplate future enlargements.
Siksi on tärkeää, että pidämme nyt pienen tauon ennen kuin suunnittelemme tulevia laajentumisia.
EnglishWe can of course take a break if the absent Presidency of the Council invites us to take coffee with it in the meantime.
Voimme tietenkin pitää tauon, jos poissa oleva neuvoston puheenjohtajavaltio kutsuu meidät sillä välin kahville.
EnglishWe call upon all countries at least to take a break from the ratification procedure and to reflect upon the reasons for the 'no' vote.
Kehotamme kaikkia valtioita pitämään ainakin taukoa ratifioinnissa ja pohtimaan vastustuksen syitä.
EnglishIt just so happens, though, that we cannot allow ourselves some time out and take a break from world history in order to work on ourselves.
Asia on vain niin, ettemme voi ottaa aikalisää ja pitää taukoa maailman tapahtumista, jotta voisimme keskittyä omiin puuhiimme.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take a break" suomeksi

take substantiivi
break substantiivi
Muita sanoja