EN

tainted {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "tainted"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt knows no borders, and tainted money changes hands across regions and countries.
Se ei pysähdy rajoille, vaan pimeä raha vaihtaa omistajaa alueiden ja maiden välillä.
EnglishIts behaviour can only cast a shadow over its already tainted international reputation.
Sen käytös voi vain pahentaa sen jo tahriintunutta kansainvälistä mainetta.
EnglishThe mirror allows that, but the mirror is not tainted, is not modified, is not altered by those images.
Peili sallii tämän, mutta se ei tahraudu, ei mukaudu, ei muutu kuviensa mukana.
EnglishThese efforts should not be tainted by the bad example set by the European Police College (CEPOL).
Näitä ponnistuksia ei pitäisi pilata Euroopan poliisiakatemian antamalla huonolla esimerkillä.
EnglishThe concept of good governance is often tainted with paternalism.
Hyvän hallinnon käsitteeseen liitetään usein holhoavuus.
EnglishNobody could say that this amazing World Cup was tainted by racial or social discrimination.
Kukaan ei voi sanoa, että näillä suurenmoisilla kisoilla olisi ollut rodullisen tai sosiaalisen syrjinnän leima.
EnglishThese amendments therefore seem tainted and absurd.
Nämä tarkistukset näyttävät siten huonoilta ja mielettömiltä.
EnglishThe war took place, admittedly, but, from the outset, it was tainted with illegitimacy and discredited by its motives.
Sota eittämättä käytiin, mutta alusta alkaen sitä tahrasivat laittomuudet ja epäilyttävät motiivit.
EnglishWe propose a temporary Commission composed of independent persons who are not themselves tainted.
Ehdotamme väliaikaista komissiota, joka muodostuu riippumattomista henkilöistä, jotka eivät itse ole joutuneet vaikeuksiin.
EnglishDo not come back here proposing tainted people as Commissioners, or you will end up with your back to the wall again.
Älkää tuoko meille enää ryvettyneitä ehdokkaita komission jäseniksi tai joudutte uudestaan seinää vasten.
EnglishIt must be that blacks are somehow tainted.
EnglishAre you to be tainted by association with them, or will you be expressing your concerns and the pressing need for change?
Tahraavatko nämä tapahtumat teidänkin maineenne vai aiotteko ilmaista huolenne ja ottaa kantaa pakottavaan muutostarpeeseen?
EnglishIt has been one year now since Italy started devising disproportionate and shocking security measures tainted with brown populism.
Siitä on vuosi, kun Italia alkoi suunnitella suhteettomia ja järkyttäviä turvatoimia, jossa oli ruskean populismin sävy.
EnglishAll over Europe the funding of political parties is tainted by sleaze which is bad for democratic politics.
. (EN) Kaikkialla Euroopassa poliittisten puolueiden rahoituksen maine on tahriutunut tavalla, joka on vahingoksi demokraattiselle politiikalle.
EnglishIf the information shared is based on dubious profiling or data-mining exercises, or if it is tainted by torture, what value does it have?
Jos jaetut tiedot perustuvat arveluttavaan profilointiin tai tiedonlouhintaan, tai jos ne ovat kidutuksen tahraamia, mitä arvoa niillä on?
EnglishThat era has been forever tainted by the illegal invasion of Iraq and the ignominy of Abu Ghraib, Guantanamo and the secret prisons.
Aikakautta ovat ikuisesti tahranneet Irakin laiton miehittäminen sekä häpeä, joka on aiheutunut Abu Ghraibista, Guantánamosta ja salaisista vankiloista.
EnglishIn view of the latest Commission scandals we must make sure that this project is not tainted by any doubts about how the money is managed.
Komission viimeisimmät skandaalit huomioon ottaen meidän on varmistettava, että mitkään varojen hallintaa koskevat epäilykset eivät tahraa tätä hanketta.
EnglishThe result that we wish to see forces us to make a sincere appeal that is not tainted by any party-political affiliations with the parties involved in the conflict in Cabinda.
Tämä tulos velvoittaa meidät vetoamaan vakavasti ja puoluesuuntauksista piittaamatta Cabindan-selkkauksen osapuoliin.
EnglishThe ultimate cost is borne by the European Union as a whole, which is tainted and labelled a cosy club of crooks in the public imagination.
Euroopan unioni joutuu viime kädessä vastaamaan kokonaisuudessaan kustannuksista, ja yleinen mielipide näkee unionin vääristyneesti mukavana roistojen kerhona.
EnglishThey want safety assessment that is neither conducted behind the closed doors of the Commission nor tainted by producer or pressure group interest.
He toivovat komissiolta turvallisuusarviointia, jota ei tehdä suljettujen ovien takana ja jota eivät tuottajien ja painostusryhmien intressit ole vääristäneet.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tainted":

tainted
English
taint
Muita sanoja