EN

tailings {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "tailings"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe would make tough demands on the safety and supporting capacity of tailings dams.
Asetamme tiukkoja vaatimuksia kaivosjätepatojen turvallisuudelle ja kestävyydelle.
EnglishEven the residuals of cyanide in the water recovered from tailings dams are purified.
Jopa rikastusjätealtaista talteen otetut syanidin jäämät puhdistetaan.
EnglishIt claims that it is safe and it creates big red mud tailings ponds.
Yritys väittää toimintansa olevan turvallista, ja se rakentaa suuria punaisia mutajätevesialtaita.
EnglishIt is still only a couple of years since we saw huge accidents involving collapsing tailings dams in Spain and Romania.
Vain pari vuotta sitten Espanjassa ja Romaniassa tapahtui suuria onnettomuuksia, jotka johtuivat kaivosjätepatojen romahtamisesta.
EnglishMr President, I agree that tailings dams such as the one that caused the accident in Baia Mare in 2000 should not be created.
(EN) Arvoisa puhemies, olen yhtä mieltä siitä, että sen kaltaisia rikastusjätealtaita, jotka aiheuttivat Baia Maren onnettomuuden vuonna 2000, ei pitäisi rakentaa.
EnglishThe scope of the ‘Seveso directive’ is thus extended to operational tailings disposal facilities when used in connection with the processing of minerals.
Näin ollen "Seveso"-direktiivin" soveltamisalaa laajennetaan kattamaan toimivat jätteenkäsittelylaitokset, kun niissä harjoitetaan mineraalien prosessointia.