EN

tactic {substantiivi}

volume_up
tactic
Now that is not a tactic for putting off indefinitely the start of a new round.
Tämä ei ole mikään taktiikka uuden kierroksen lykkäämiseksi loputtomiin.
This is not a new tactic, but it is no less furtive or reprehensible for that.
Tämä ei ole uusi taktiikka, mutta se on tässä yhteydessä salakähmäinen ja tuomittava.
It is a tactic that we need to consider for future WTO negotiations.
Uskon, että meidän on otettava tämä taktiikka huomioon tulevissa WTO-neuvotteluissa.

Esimerkkejä "tactic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI refute any claim that an investigation by OLAF would be a delaying tactic.
En voi hyväksyä sitä väitettä, että OLAFin tekemä tutkimus tarkoittaisi hidastelua.
EnglishThis is not a new tactic, but it is no less furtive or reprehensible for that.
Tämä ei ole uusi taktiikka, mutta se on tässä yhteydessä salakähmäinen ja tuomittava.
EnglishNow that is not a tactic for putting off indefinitely the start of a new round.
Tämä ei ole mikään taktiikka uuden kierroksen lykkäämiseksi loputtomiin.
EnglishNow they have become a United States tactic in pursuit of al-Qa’ida.
Nyt tästä on tullut Yhdysvaltojen taktiikka al-Qaidan jäsenten kiinni saamiseksi.
EnglishAs a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Sotataktiikkana tai poliittisena taktiikkana terrorismi on kaikkein kauhistuttavin ilmiö.
EnglishIt is a tactic that we need to consider for future WTO negotiations.
Uskon, että meidän on otettava tämä taktiikka huomioon tulevissa WTO-neuvotteluissa.
EnglishTherefore, perhaps we need to consider a different negotiating tactic.
Näin ollen meidän täytyy ehkä harkita toisenlaista neuvottelutaktiikkaa.
EnglishWhat Mr Brok is talking about is a consolidation method, a defensive tactic.
Elmar Brok puhuu vakauttamismenetelmästä, puolustustaktiikasta.
EnglishI should like Commissioner Dimas to explain to us why he thinks this tactic will work.
Haluaisin komission jäsenen Dimasin selvittävän meille, miksi hän luottaa tällaiseen taktiikkaan.
EnglishThis tactic was on a slow but sure course up to 11 September.
Tämä prosessi on edennyt hitaasti mutta vakaasti syyskuun 11. päivään asti.
EnglishIt is a tactic we have decided to use in future years as well.
Tämä on taktiikka, jota olemme päättäneet käyttää myös tulevina vuosina.
EnglishI am nonetheless shocked at the tactic of some of those who oppose it.
Olen kuitenkin järkyttynyt, millaisiin toimiin jotkut ehdotusta vastustavat henkilöt ovat ryhtyneet.
EnglishYear two: learned a few things -- had to change my tactic.
Toinen vuosi: opin muutamia asiota -- minun oli muutettava taktiikkaani.
EnglishThis is a handy tactic and entails never having to explain.
Tämä on kätevä taktiikka, jossa ei tarvitse koskaan selittää mitään.
EnglishIt is a tactic that has its roots in the cold war, which certain groups are still keeping alive.
Kyseessä on taktiikka, jonka jäljet johtavat kylmään sotaan - niitä vaalitaan joissakin ryhmissä.
EnglishAs well, of course, as the tactic of intimidating and harassing numerous Syrian human rights activists.
Tietenkin taktiikkana on myös useiden syyrialaisten ihmisoikeusaktivistien uhkailu ja ahdistelu.
EnglishThe tactic of covering up these matters really must be brought to an end.
English(NL) The Americans' 2008 tactic of divide and rule sets the pattern in transatlantic relations.
(NL) Yhdysvaltain vuoden 2008 hajota ja hallitse -taktiikka sanelee transatlanttisten suhteiden luonteen.
EnglishIts White Paper certainly must not be used as a delaying tactic.
Komission valkoinen kirja ei varmasti saa olla hidaste.
EnglishWe have not chosen the peaceful route as a tactic, but because it is inseparable from the goal of our people.
Emme valinneet rauhanomaisia keinoja taktiikkana, vaan koska ne ovat erottamaton osa kansan tavoitteita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tactic":

tactic
tactics
Muita sanoja