EN

tackle {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "tackle"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
Nyt on viimeinkin aika tarttua Haitilla kaiken taustalla vaikuttavaan köyhyyteen.
EnglishThese are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
Nämä ovat selvästi avoimia kysymyksiä, joita voimme käsitellä vuoden 2008 aikana.
EnglishWe have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
Olemme esittäneet listan ehdotuksista, jotka pyrimme käsittelemään ensi vuonna.
EnglishWe shall support you fully if you tackle such a difficult and risky situation.
Tuemme teitä täysin, jos puututte tähän vaikeaan ja riskialttiiseen tilanteeseen.
EnglishWe negotiated this in Johannesburg and we are now trying to tackle the problem.
Sovimme tästä Johannesburgissa, ja yritämme nyt puuttua ongelmaan käytännössä.
EnglishDuring this final stage of discussions, we still have three points to tackle.
Keskustelujen viimeisen vaiheen aikana meidän on ratkaistava vielä kolme kohtaa.
EnglishNew instruments are required to tackle the demographic problems in rural areas.
Maaseudun väestörakenteen ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan uusia välineitä.
EnglishThirdly, we cannot tackle the situation of women by disregarding the role of men.
Kolmanneksi naisten tilannetta ei voida tarkastella sivuuttaen miesten asema.
EnglishI think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
Katson, että meidän on käsiteltävä tätä kysymystä ja parannettava tilannetta.
EnglishYou are going to tackle the EU’s real problems, quietly but with determination.
Käytte nyt käsiksi EU:n todellisiin ongelmiin vähällä melulla mutta päättäväisesti.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
Tämä on ainoa keino puuttua tähän ongelmaan tehokkaasti, vakavasti ja kestävästi.
EnglishFor the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
Ensimmäistä kertaa 23 maata tekee yhdessä työtä Alzheimerin taudin torjumiseksi.
EnglishIt is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
On tullut aika kitkeä kerralla pois Haitin köyhyyden syvälle juurtuneet syyt.
EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Turkin on käsiteltävä näitä kysymyksiä ja poistettava puutteet omasta aloitteestaan.
EnglishAt the same time, we must tackle the reform of Europe's social security system too.
Meidän on samalla ryhdyttävä uudistamaan eurooppalaista sosiaaliturvajärjestelmää.
EnglishThe European Union must of course tackle these issues, including financial stability.
Euroopan unionin on tietysti puututtava näihin asioihin, myös rahoitusvakauteen.
EnglishIf we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
Jos emme enää halua niiden kertyvän, meidän on pureuduttava ongelman syihin.
EnglishThe European Union is little able to tackle the question of employment directly.
Euroopan unionilla on vähän mahdollisuuksia puuttua suoraan työllisyyteen.
EnglishSecondly, to tackle this conflict, we need an urgent diagnosis of the disease.
Toiseksi, konfliktin selvittäminen vaatii kiireellistä diagnoosia tästä sairaudesta.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Jos enemmistö haluaa käsitellä tätä kysymystä siitä näkökulmasta, se sopii.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tackle":

tackle
fishing tackle
Muita sanoja